FAKULTY

Zimná Noc architektúry 2020 opäť nesklamala

Fakulta architektúry STU v Bratislave 16. januára opäť vpustila verejnosť do svojich priestorov a poskytla  bohatý prierezový program. Podujatie otvoril prof. Pavel Gregor, dekan fakulty, a za združenie Archtung program predstavila architektka Elena Šoltésová. Zahmlená inštalácia vo foyeri upútala každého návštevníka a poskytla tajuplnú atmosféru hneď po vstupe do budovy. Ďalej už bolo našťastie jasnejšie vidieť, a naozaj bolo na čo pozerať.

06.02.2020

Ako sa plánuje priehrada? Ukázali nám v Hydrotechnickom laboratóriu

Výskum hydraulických a hydrotechnických problémov vodných stavieb a vodohospodárskych objektov na fyzikálnych modeloch, verifikácia meracích metód, overovanie meraní pri dizertačných a diplomových prácach. Na to všetko slúži toto laboratórium, nachádzajúce sa v budove Stavebnej fakulty. Vedie ho inžinier Ján Rumann, ktorý nám priblížil jeho význam a fungovanie; viac si priblížime v nasledujúcej reportáži.

22.01.2020

Môže zhutňovanie biomasy šetriť svet? Presvedčili sme sa, že áno

Nie je to len o ušetrení miesta; veľkou výhodou je zaručená kvalita tuhých biopalív, dlhodobá skladovateľnosť tejto obnoviteľnej energie, ale aj redukcia prepravných a manipulačných nákladov.

18.12.2019

Architektúra má byť priateľská voči životnému prostrediu

Určite nebude mať efekt, keď si postavíte superúsporný rodinný dom, ale následne jazdíte dvadsať kilometrov do práce a späť a prispievate tým k znečisteniu ovzdušia, hovorí profesor z Ústavu experimentálnej a ekologickej architektúry z Fakulty architektúry STU Robert Špaček.  

20.04.2019

Elektromobily majú pred sebou ešte dlhú cestu

Zvykli sme si na istý komfort a prísť s novými technológiami, ktoré ale budú krokom späť z hľadiska pohodlia, spoločnosť neakceptuje, hovorí docent z Ústavu dopravnej techniky a konštruovania Strojárskej fakulty STU Ľuboš Magdolen.  

28.01.2019

Mojou snahou je predpovedať nové funkčné materiály pomocou počítačového modelovania na atómovej úrovni

V prípade nanorúrok dokážeme dosiahnuť extrémne magnetické interakcie, čo bude mať zaiste dobré využitie. Ale ešte nechcem predbiehať, hovorí uznávaná vedkyňa z Materiálovotechnologickej fakulty STU Mariana Derzsi.

19.12.2018

Len dobrý vedec môže byť dobrým učiteľom

Práca vedca nie je na osem hodín denne; s problematikou treba žiť, zaujímať sa o ňu a mať oči a uši otvorené, hovorí profesor Daniel Donoval, riaditeľ Ústavu elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU.

27.06.2018