ROZHOVORY

Budúcnosťou je využitie organických prvkov ako snímačov pre zdravotné parametre

Značné úsilie je venované výskumu senzorov umiestnených na kožu pre detekciu zdravotne zmysluplných biomarkerov.

27.05.2024

Zapájať odborníkov z praxe do výučby je pre študentov kľúčové

Pozývame ich na prednášky, aby prišli ukázať súčasné aplikácie a materiály.

08.05.2024

Zovšeobecňovať pri prírodných javoch je nebezpečné

Vždy musíte posudzovať problém adekvátne k miestu, o ktorom je reč.

29.04.2024

Máme stále veľké rezervy pri rešpektovaní diverzity ľudí

Docentka Zuzana Čerešňová sa dlhodobo venuje navrhovaniu inkluzívneho prostredia.

22.04.2024

Chýba nám krok medzi výskumom a praxou

Môžete mať skvelý výsledok v laboratóriu, ale v prevádzke sú podmienky úplne iné.

28.03.2024

EULiST prepája technológie so spoločnosťou

Nechceli sme však ísť iba týmto smerom, a preto máme partnerov, ktorí sa venujú aj sociálnym vedám.

21.03.2024

Ako sa zo študenta aplikovanej informatiky stal kozmický inžinier

Matej Novák je doktorandom na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU.

08.03.2024

Technické vzdelanie je potrebné bez ohľadu na to, čomu sa venujete

Ľudí musíte viesť k tomu, aby sa nebáli týchto vedomostí, aby dbali na logické myslenie.

01.03.2024

Byť členom študentskej organizácie je obohacujúce

Dominika Bemberáková je študentka aplikovanej informatiky na FEI STU. Od svojho 1. ročníka sa aktívne venuje rozvoju fakulty.

08.02.2024

Kybernetická bezpečnosť nie je dielom jednotlivca, ale organizácie

Jediný spôsob, ktorým dá stopercentne vyhnúť bezpečnostnému incidentu, je vypnúť všetky zariadenia.

08.02.2024