O nás

SPEKTRUM – PERIODIKUM STU V BRATISLAVE

  Šéfredaktorka:
Katarína Macková


  Redakčná rada:

Ľubica Vitková (predsedníčka)
Paulína Ebringerová
Alexander Gejmovský
Miroslav Hutňan
Valéria Kocianová
Juraj Beniak
Zuzana Marušincová
Daniela Špirková
Daša Zifčáková
Katarína Mikulová
Roman Zsigo
Markéta Pálffyová
Juraj Rybanský

  História:
1940-1949 - Technik – revue slovenských technikov, 9 ročníkov
1958-1967 - Technika – závodný časopis SVŠT, 9 ročníkov
1968-1970 - Technika – revue SVŠT, 2 ročníky
1982-1990 - Technika – spravodajca SVŠT, 8 ročníkov 
1990-1994 - Informácie STU, 5 ročníkov

  Tlač:
Vydavateľstvo STU, Bratislava