Fakulta informatiky a informačných technológií

Technické vzdelanie je potrebné bez ohľadu na to, čomu sa venujete

Ľudí musíte viesť k tomu, aby sa nebáli týchto vedomostí, aby dbali na logické myslenie.

01.03.2024

Umelá inteligencia lekára nenahradí, môže mu však pomáhať

Stretávam sa s obavami, že by raz mohla vziať doktorom prácu. Ja to pokladám za neopodstatnené.

04.12.2023

Útočník môže získať tajný kľúč aj meraním spotreby energie

Ak má prístup k zariadeniu, môže merať jeho fyzikálne vlastnosti a získať tak tajné informácie.

28.02.2023

Dekan ocenil najlepších študentov FIIT

Po dvoch on-line rokoch si študenti mohli prevziať ocenenia z rúk dekana osobne.

09.01.2023

Novú vlastnosť matíc objavil už v dvadsaťpäťke

Na Slovensko prišiel ešte pred 24. februárom, vojnové udalosti však zasiahli aj jeho rodinu.

01.07.2022