Kontakt

SPEKTRUM – PERIODIKUM STU V BRATISLAVE

Vazovova 5
812 43 Bratislava


tel.: 0917 669 584
fax: 02/5729 4333
e-mail: katarina_mackova@stuba.sk

Šéfredaktorka:

Katarína Macková


Redakčná rada:

Ľubica Vitková (predsedníčka)
Paulína Ebringerová
Alexander Gejmovský
Miroslav Hutňan
Zuzana Chalupová
Juraj Beniak
Zuzana Marušincová
Daniela Špirková
Daša Šottníková
Roman Zsigo
Markéta Pálffyová
Juraj Rybanský

Grafický dizajn a DTP:

Peter Liška

Tlač:

Nakladateľstvo STU, Bratislava.

Registrácia:

MK SR 1334/95. T9. ISSN 1336-2593. Nepredajné. 

  

Vyplnte toto políčko