Základom je ujasniť si, prečo chcete produkt vyvíjať
Základom je ujasniť si, prečo chcete produkt vyvíjať

Autor myšlienky musí vedieť, ako chce systém postaviť.

Katarína Macková – 07.06.2024

AKTUÁLNE
Zovšeobecňovať pri prírodných javoch je nebezpečné
Zovšeobecňovať pri prírodných javoch je nebezpečné

Vždy musíte posudzovať problém adekvátne k miestu, o ktorom je reč.

29.04.2024

Máme stále veľké rezervy pri rešpektovaní diverzity ľudí
Máme stále veľké rezervy pri rešpektovaní diverzity ľudí

Docentka Zuzana Čerešňová sa dlhodobo venuje navrhovaniu inkluzívneho prostredia.

22.04.2024

Nanocentrum má nový mikroskop
Nanocentrum má nový mikroskop

Pred časom na toto pracovisko pribudol elektrónový mikroskop vybavený fokusovaným zväzkom iónov.

16.04.2024

Naši študenti sa podieľajú na obnove bratislavskej štvrte
Naši študenti sa podieľajú na obnove bratislavskej štvrte

Environmentálna záťaž, ale zároveň aj obrovský priestorový a rozvojový potenciál.

03.04.2024

Chýba nám krok medzi výskumom a praxou
Chýba nám krok medzi výskumom a praxou

Môžete mať skvelý výsledok v laboratóriu, ale v prevádzke sú podmienky úplne iné.

28.03.2024