AKTUÁLNE

Nanocentrum má nový mikroskop

Pred časom na toto pracovisko pribudol elektrónový mikroskop vybavený fokusovaným zväzkom iónov.

16.04.2024

Naši študenti sa podieľajú na obnove bratislavskej štvrte

Environmentálna záťaž, ale zároveň aj obrovský priestorový a rozvojový potenciál.

03.04.2024

Chýba nám krok medzi výskumom a praxou

Môžete mať skvelý výsledok v laboratóriu, ale v prevádzke sú podmienky úplne iné.

28.03.2024

EULiST prepája technológie so spoločnosťou

Nechceli sme však ísť iba týmto smerom, a preto máme partnerov, ktorí sa venujú aj sociálnym vedám.

21.03.2024

Ako sa zo študenta aplikovanej informatiky stal kozmický inžinier

Matej Novák je doktorandom na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU.

08.03.2024

Technické vzdelanie je potrebné bez ohľadu na to, čomu sa venujete

Ľudí musíte viesť k tomu, aby sa nebáli týchto vedomostí, aby dbali na logické myslenie.

01.03.2024

Byť členom študentskej organizácie je obohacujúce

Dominika Bemberáková je študentka aplikovanej informatiky na FEI STU. Od svojho 1. ročníka sa aktívne venuje rozvoju fakulty.

08.02.2024

Kybernetická bezpečnosť nie je dielom jednotlivca, ale organizácie

Jediný spôsob, ktorým dá stopercentne vyhnúť bezpečnostnému incidentu, je vypnúť všetky zariadenia.

08.02.2024

Erasmus+ v predposlednom semestri? Na dobrú skúsenosť nikdy nie je neskoro!

Aké je to vycestovať na zahraničnú študijnú mobilitu?

08.02.2024

ICM dáva príležitosť na spoluprácu s univerzitami mimo Európskej únie

Erasmus+ International Credit Mobility prináša interaktívny prenos poznatkov, skúseností alebo moderných spôsobov výučby.

26.01.2024