Stavebná fakulta

Ako sa plánuje priehrada? Ukázali nám v Hydrotechnickom laboratóriu

Výskum hydraulických a hydrotechnických problémov vodných stavieb a vodohospodárskych objektov na fyzikálnych modeloch, verifikácia meracích metód, overovanie meraní pri dizertačných a diplomových prácach. Na to všetko slúži toto laboratórium, nachádzajúce sa v budove Stavebnej fakulty. Vedie ho inžinier Ján Rumann, ktorý nám priblížil jeho význam a fungovanie; viac si priblížime v nasledujúcej reportáži.

22.01.2020