Stavebná fakulta

Oceán bez odpadu? Vízia projektu Ôsmy kontinent

Tento prototyp je úspechom našej absolventky Lenky Petrákovej, ktorá zaň získala ocenenie Grand Prix Award 2020 za morskú architektúru a inovácie od nadácie francúzskeho architekta Jacquesa Rougerieho.

03.09.2021

O šikovnosti našich architektov nepochybujú ani v Číne

Obrovský úspech pre STU. Tak sa dá nazvať prvé miesto na medzinárodnej architektonickej súťaži v Číne, ktoré dosiahol tím študentov na čele s doktorandom Matthiasom M. J. Arnouldom  za dielo Wedge in motion.

08.06.2020

Pokračujeme v projektoch. Teoreticky, analyticky a numericky

Prezenčnú výučbu, ako aj na iných fakultách našej univerzity, vzhľadom na súčasnú situáciu nahradila dištančná. Tá, samozrejme, prináša výhody i nevýhody, rôzne komplikácie, s ktorými sa musia popasovať ako pedagógovia, tak aj študenti. Vďaka spoločnému úsiliu sa nám to zatiaľ darí.

15.05.2020

Ako sa plánuje priehrada? Ukázali nám v Hydrotechnickom laboratóriu

Výskum hydraulických a hydrotechnických problémov vodných stavieb a vodohospodárskych objektov na fyzikálnych modeloch, verifikácia meracích metód, overovanie meraní pri dizertačných a diplomových prácach. Na to všetko slúži toto laboratórium, nachádzajúce sa v budove Stavebnej fakulty. Vedie ho inžinier Ján Rumann, ktorý nám priblížil jeho význam a fungovanie; viac si priblížime v nasledujúcej reportáži.

22.01.2020