#Granulátor partikulárneho materiálu s plochou matricou

Úspešný transfer technológie. STU uzatvorila prvú licenčnú zmluvu

Všetko sa začalo 13. novembra 2017.

10.08.2022