Materiálovotechnologická fakulta

Katarína Macková – 16.06.2023 – 6,5 minúty čítania

Python je ako štruktúrovaná angličtina

Vyhýba sa používaniu interpunkčných a špeciálnych znakov a je vysokoúrovňový. Znamená to, že programátor nemusí riešiť značnú časť úkonov, ako pri iných programovacích jazykoch, hovorí študent Matúš Nečas z Materiálovotechnickej fakulty so sídlom v Trnave.

 

Pán Nečas, poďme najprv k vášmu odboru, študujete aplikovanú informatiku a automatizáciu v priemysle. Priblížite nám ich?

Áno, ako už napovedá samotný názov, program pokrýva dve technické odvetvia. Ide o aplikovanú informatiku a priemyselnú automatizáciu. Tá prvá sa zameriava na získavanie a spracovanie informácií z výrobných procesov, ako aj návrhu informačných a riadiacich systémov. U nás sa stretnete s vytváraním a správou databáz, informačných systémov, webových aj desktopových aplikácií v rôznych programovacích jazykoch a prostrediach.

A priemyselná automatizácia?

Tá sa zasa venuje vykonávaniu a koordinácii jednotlivých výrobných procesov, a to bez zásahu alebo s minimálnym zásahom človeka. Z automatizácie náš program ponúka programovanie PLC (programovateľné logické automaty), riadenie priemyselných robotov, vytváranie technických simulácií, ako aj prácu s mikrokontrolérmi, akčnými členmi a snímačmi.

Fotografia bakalárskej práce, 5 displejov je ovládaných pomocou jedného programovateľného mikrokontroléra. Na displejoch sú zobrazené virtuálne meracie prístroje, ktoré zobrazujú meranú veličinu - rýchlosť, teplotu, vlhkosť a podobne.

Prečo ste sa rozhodli pre tento odbor? Splnil zatiaľ vaše predstavy?

Osobne som chcel ísť študovať informatiku, ktorá nie je príliš sterilná, ale je čo najviac prepojená s technickou praxou. Z toho dôvodu som si vybral práve študijný program AIA na našej fakulte - ponúka viacero ciest, ktorými sa môžete vydať. Pre mňa je najviac atraktívna práve automatizácia, pretože prepája súčasne aj softvér, aj hardvér. Navyše pri písaní programu okamžite vidíte, čo sa deje: rozbliká sa svetielko, aktivuje sa motor, otvorí sa vzduchový ventil, začne pípať bzučiak a mnohé ďalšie. Čo sa týka môjho celkového pohľadu na štúdium, myslím si, že každý si v tomto programe niečo nájde či už na softvérovej, alebo hardvérovej strane.

Nedávno ste mali prednášku na tému programovací jazyk Python. Priblížite nám ho? Čo si pod ním môže predstaviť, dajme tomu, človek z úplne inej oblasti?

Python predstavuje jeden z najpopulárnejších programovacích jazykov súčasnosti. Programátorov si získal vďaka jednoduchému kódu, vysokoúrovňovému prístupu a obrovskému množstvu programových balíčkov. Jeho syntax je veľmi čistá a pripomína štruktúrovanú angličtinu.

Počítačovo generované obrázky Mandelbrotovej množiny. Táto množina je útvar, ktorý môžeme donekonečna zväčšovať a nachádzať v nej pozoruhodné útvary. Vytvára sa jedinou rovnicou, ktorej výsledky sa zobrazia ako farby. Podľa toho, čo respondentovi výsledný obraz pripomínal, nazval obrázky Anténa a Slnko.

V akom duchu?

Vyhýba sa používaniu interpunkčných a špeciálnych znakov, ako sú napríklad bodkočiarky alebo zložené zátvorky. Jazyk je vysokoúrovňový, čo znamená, že programátor nemusí riešiť značnú časť úkonov, ako pri iných programovacích jazykoch. Navyše jeho kód je prenositeľný na rôzne typy zariadení, ako sú napríklad stolové počítače, mobilné telefóny, chytré hodinky a podobne. Pre Python nájdete množstvo programových balíčkov, vďaka ktorým viete vytvoriť aj komplexnú aplikáciu na pár riadkov kódu. Celkovo je výborný pre začiatočníkov i pokročilých programátorov, je vhodný na rýchle vytváranie multiplatformových aplikácií a má široký záber v rôznych odvetviach, ako sú databázy, strojové učenie, web aplikácie, programovanie mikrokontrolérov a podobne.

Ako celkovo vidíte, respektíve predpokladáte budúcnosť vášho odboru?

Aplikovaná informatika a automatizácia majú veľký potenciál v priemysle a očakáva sa, že ich význam bude v budúcnosti stále rásť. Tieto technológie umožňujú zvýšiť produktivitu, zlepšiť kvalitu a efektivitu výroby, znížiť náklady a minimalizovať riziká spojené s ľudskými chybami. Momentálne sa rozvíja štvrtá priemyselná revolúcia, takzvaná Industry 4.0, ktorá sa vyznačuje integráciou digitálnych technológií a internetu vecí (IoT) do výrobného procesu. Aby toto všetko bez problémov fungovalo, budú potrební práve programátori a automatizéri.

Počítačovo generované obrázky Mandelbrotovej množiny. Táto množina je útvar, ktorý môžeme donekonečna zväčšovať a nachádzať v nej pozoruhodné útvary. Vytvára sa jedinou rovnicou, ktorej výsledky sa zobrazia ako farby. Podľa toho, čo respondentovi výsledný obraz pripomínal, nazval obrázky Anténa a Slnko.

Plánujete ostať na našej univerzite dlhodobo?

Určite chcem zostať na inžiniersky stupeň štúdia, pretože som sa našiel vo svojom odbore a fakulta sa mi páči. Ďalej som zatiaľ neplánoval, pretože aj tak bude o dva roky všetko inak, ako si teraz myslíme. Ale budem zvažovať aj doktorandúru.

 Máte tu nejaký profesionálny vzor?

Áno, mojich dvoch kolegov, s ktorými úzko spolupracujem na rôznych projektoch – sú to docenti Juraj Ďuďák a Gabriel Gašpar. Obaja sú široko rozhľadení vo svojom odbore a dávajú do svojej práce celú svoju dušu. Vždy majú kopu nápadov, ako niečo uskutočniť, vyriešiť alebo aplikovať. Tieto nápady si našťastie nenechávajú pre seba, ale snažia sa do riešenia zapojiť aj svojich študentov, napríklad prostredníctvom záverečných prác. Ak máte s niečím problém, vždy vám ochotne pomôžu a motivujú vás. Aj keď sa na začiatku zdá, že je niečo nemožné, títo páni vás dokážu presvedčiť o opaku.

Z longboardového výletu. V pozadí vidieť Kunovskú priehradu.

Boli ste aj na nejakom zahraničnom pobyte? Respektíve chystáte sa na nejaký?

Myslíte typu Erasmus? Doteraz som nebol, momentálne sa ani nechystám. Veľmi sa mi totiž páči mesto Trnava, pretože má vybudovanú infraštruktúru a nájdete v nej všetko: od historického centra cez rôzne cyklotrasy až po rôzne obchody, kiná a iné voľnočasové miesta. Možno, ak by ma v budúcnosti niečo zaujalo, rozhodnem sa zmeniť vzduch.

Poďme teraz k životu na vašej fakulte. Čo o ňom prezradíte?

Naša MTF má jednu obrovskú výhodu - všetky budovy má pokope, v rámci jedného kampusu. Súčasťou školy je aj internát, ktorý je s ňou spojený prepojovacou chodbou. Ak na ňom bývate, máte taký luxus, že doslova môžete prísť do školy v papučiach. Internát má aj vlastný študentský klub AMOS, kde sa môžete zabaviť a stráviť nejaký ten voľný čas. Najesť sa môžete buď v univerzitnej jedálni, alebo v bufete; v jedálni máte na výber z troch hlavných jedál a v bufete máte zasa širokú ponuku menších jedál od rôznych bagiet až po miešané vajíčka. Zo športovísk máme dve posilňovne (jedna na internáte jedna v škole), telocvičňu a momentálne sa dokončuje rekonštrukcia fakultnej plavárne.

Pozrime sa ešte na vaše záľuby. Čo robíte vo voľnom čase?

Možno to bude znieť zvláštne, ale okrem takých štandardných aktivít, ako sú počúvanie hudby, pozeranie filmov alebo čítanie kníh, je mojou záľubou aj samotné programovanie, obzvlášť programovanie mikrokontrolérov. Pre mňa je to niečo, ako pre iných šach alebo sudoku - je to jedna veľká hra. Jednou klávesnicou viete vytvoriť naozaj pozoruhodné veci, od umeleckých obrázkov až po inteligentný kávovar. Zo športov mám rád turistiku, cyklistiku, plávanie, ale obzvlášť zbožňujem longboarding.

To je niečo ako skateboarding?

Áno, longboard je v podstate upravený skateboard uspôsobený na pohodlné a rýchle jazdenie. Jazdenie na ňom vám dodáva pocit úplnej slobody a dynamiky života. S longboardom môžete ísť kamkoľvek, rýchlo aj pomaly, schováte ho do autobusu, vlaku, alebo aj pod pazuchu. Je to zároveň aj môj hlavný dopravný prostriedok v meste a blízkom okolí.

  

Text: Katarína Macková
Foto: archív respondenta