Materiálovotechnologická fakulta

Katarína Macková – 19.03.2021 – 7 minút čítania

Plávať sa dá naučiť v každom veku

Určite je potrebné odstraňovať plaveckú negramotnosť u mladých školákov, pretože tým predídeme stratám na životoch utopením napríklad cez letné prázdniny, hovorí doktor a vedúci telovýchovy na MTF STU Rastislav Hlavatý.

 

Pán Hlavatý, opíšete nám fungovanie športu na vašej fakulte?

Oddelenie akademického športu na MTF je súčasťou Centra jazykov, humanitných vied a akademického športu. Zabezpečuje výučbu telesnej i zdravotnej telesnej výchovy v 3. ročníku ako povinne voliteľných predmetov, v rámci ktorého si študenti môžu podľa záujmu vybrať z ponuky 16 telovýchovných aktivít. Oddelenie akademického športu sa zameriava aj na oblasť športu, v ktorej je zabezpečovaný proces základov športovej prípravy. V tejto forme môžu študenti prechádzať do športových klubov, kde pokračujú v rozvoji a zdokonaľovaní športovej prípravy i reprezentácii našej fakulty.

Čo je podmienkou pre úspešnú športovú činnosť študentov?

Vo výkonnostnom a vrcholovom športe to sú kvalitné športové objekty, čo má vedenie MTF neustále na pamäti. Po dobudovaní modernej posilňovne a kompletnej rekonštrukcii telocvične je plánom vedenia našej fakulty v nasledujúcom období i rekonštrukcia plavárne, ktorá si po takmer 60-ročnej prevádzke vyžaduje značné investície.

Pôsobíte v úspešnom plaveckom klube STU Trnava. Priblížite nám jeho činnosť?

Má naozaj bohatú a úspešnú históriu. Po vybudovaní krytej plavárne dal impulz k jeho vzniku dňa 1.10. 1968 odborný asistent Katedry TV Pedagogickej fakulty Mgr. Ladislav Hlavatý. Členmi plaveckého klubu boli účastníci olympijských hier, majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, svetovej univerziády, niekoľkonásobní československí a slovenskí rekordéri, niekoľkonásobní majstri Československa a Slovenska. Za všetkých možno spomenúť najznámejšieho z nich - Marcela Géryho.

A venujete sa aj začiatočníkom?

Áno, Plavecký klub STU Trnava okrem športovej činnosti organizuje každý rok kurzy základného plaveckého výcviku v malom bazéne. Tieto kurzy sú prvým a neoddeliteľným článkom v reťazci, ktorý môže smerovať až k vrcholovému plaveckému tréningu. Od roku 1968 plavecký klub STU Trnava organizuje trojmesačné plavecké kurzy, na ktorých sa zúčastnilo približne 15 000 detí z Trnavy a okolia vo veku 5 – 11 rokov.

Čo všetko zahŕňa vaša práca v plaveckom klube?

Pôsobím v ňom predovšetkým ako tréner. Som členom vedenia klubu, avšak jeho prezidentkou je pani Tatiana Bergmannová. Mám na starosti športovo-technické záležitosti. Na úspešné vedenie veľkého klubu, ktorý má takmer 100 registrovaných plavcov a ďalšie stovky detí v základných a zdokonaľovacích kurzoch, je potrebná spolupráca viacerých pracovitých športových nadšencov, ktorými určite sme.

Každý rok organizujete významné preteky. Ako funguje "zákulisie"? Divák vidí len výsledok, ale ťažko si predstaví, koľko námahy je za tým...

Plavecký klub STU Trnava v spolupráci s MTF každoročne organizujú medzinárodné plavecké preteky „Veľká cena Trnavy“. Na týchto tradičných najvýznamnejších plaveckých pretekoch na 25 m bazéne na Slovensku sa pravidelne zúčastňujú pretekári zo zahraničia a celá slovenská plavecká špička. V histórii 46 ročníkov zaregistrovali organizátori Veľkej ceny Trnavy už viac ako 15 300 štartujúcich. Význam pretekov prekračuje hranice mesta, regiónu a Slovenska a je vhodnou propagáciou podpory a rozvoja športovej aktivity na Slovensku. Veľká cena Trnavy zviditeľňuje plávanie nielen v regióne, ale prostredníctvom médií sa dostáva do povedomia celého Slovenska a do zahraničia. Účasť vrcholových plavcov vytvorí motiváciu pre mladé nádejné talenty. Okrem výkonov prichádza mládež do priameho kontaktu s reprezentantmi, s ktorými si môže vymeniť informácie a skúsenosti z vrcholového života športovca. Je teda samozrejmé, že takéto podujatie si vyžaduje skúsený a zohratý tím organizátorov, ktorý musí zvládnuť rôzne problémy súvisiace s jeho prípravou a priebehom.  

Vychovali ste viacerých úspešných reprezentantov. Poviete nám o nich viac?

V plaveckom klube STU máme nastavený výborne fungujúci systém postupného prechodu plavcov podľa veku a výkonnosti, v ktorom každý tréner odovzdáva plavcovi svoje skúsenosti. Ja som mal to šťastie, že som dostal šancu byť na vrchole tejto pyramídy a trénujem tých najlepších plavcov. Je to teda výsledok skupiny trénerov, nielen mňa ako jednotlivca. Teším sa, že náš klub patrí už stabilne k najlepším plaveckým klubom na Slovensku, ktorý má každý rok zastúpenie na majstrovstvách sveta i Európy seniorov a juniorov. Mali sme a máme úspešných reprezentantov SR, rekordérov SR a desiatky medailistov z majstrovstiev SR. Bolo by ťažké menovať iba niekoľkých.

Plávanie je dnes otázkou samo osebe. Veľa mladých ľudí to nevie. Kde je príčina?

To je smutná pravda. Veľa mladých ľudí nevie plávať, stretávam sa s nimi aj u nás na fakulte. Zásadným problémom je fakt, že na Slovensku máme žalostne málo plaveckých bazénov a aj tie, ktoré sú v prevádzke, sú často v havarijnom stave. Následne sa na mnohých základných školách nerealizuje plavecký výcvik, ktorý by mali deti absolvovať v 3. ročníku, pretože daná škola ho často nemá kde spraviť.

A môže sa človek naučiť plávať aj vo vyššom veku?

Môže. Dá sa to naučiť v každom veku. Pochopiteľne, každý vek má z hľadiska výučby plávania svoje špecifiká. Určite je však potrebné odstraňovať plaveckú negramotnosť v mladšom školskom veku, pretože tým predídeme stratám na životoch utopením napríklad cez letné prázdniny. 

Vydali ste (so spoluautorom Mariánom Mericom) publikáciu Plávanie vo vede a praxi na MTF STU v Trnave, kde ste zhrnuli svoje poznatky získané počas svojho mnohoročného učiteľského i trénerského pôsobenia. Čo vás k tomu podnietilo a na čo všetko sa môže čitateľ tešiť?

Počas môjho pôsobenia na MTF som sa vždy snažil odpublikovať svoje poznatky z pedagogickej i trénerskej praxe, ktoré by mohli byť využiteľné a zrozumiteľné kolegom, ale i študentom. Podobne je to i vo vami spomenutej publikácii, ktorej som spoluautorom.

Prezraďte, aká bola vaša aktívna kariéra?

Plávať som sa naučil ako 4-ročný. Po niekoľkých rokoch zdokonaľovacích kurzov a po ďalších rokoch športovej prípravy a vrcholového tréningu som získal desiatky medailí na majstrovstvách Slovenska a Československa žiakov, dorastu i seniorov. Bol som členom reprezentácie Československa juniorov, ale i reprezentantom Slovenska. Po skončení štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu v roku 1996 som začal pôsobiť ako tréner v Plaveckom klube STU Trnava. 

Opíšte nám váš bežný deň.

Môj pracovný deň sa môže zdať jednotvárny, keďže jeho väčšiu časť strávim na bazéne. Je to však práca s mladými ľuďmi, ktorá ma napĺňa a baví. Ráno začínam prvým tréningom v plaveckom klube, následne sa na MTF v rámci telesnej výchovy venujem študentom, kde sa špecializujem na výučbu plávania. Po vyučovaní nasleduje druhý tréning s plavcami a pekný deň je za nami. 

Máte nejaký sen, ktorý by ste si ešte chceli splniť?  

Dúfam, že sa mi splní sen o zrekonštruovanej modernej plavárni na MTF, na ktorú nebudeme čakať príliš dlho, pretože by som rád aj naďalej pokračoval vo svojej pedagogickej a trénerskej činnosti.

Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase?

Keďže veľa cestujem, všetok voľný čas sa snažím tráviť s rodinou, ktorá si ma veľmi neužije. A to spoločnými výletmi či dovolenkami.

  

Text: Katarína Macková
Foto: archív respondenta