STU A SVET

– 17.08.2023 – 9,5 minúty čítania

Fotografie absolventov UTV pri STU zdobili ulice Bratislavy

Výsledky svojej práce v rámci súčasného akademického roka prezentovali absolventi vzdelávacieho programu „Tematická fotografia“ na Univerzite tretieho veku pri STU. Podujatie sa udialo počas jedného dňa na viacerých miestach nášho hlavného mesta. Oslovili sme vedúcu podujatia, lektora aj účastníkov a prinášame ich postrehy a dojmy z programu i samotného vystavovania diel.

 Foto: Terézia Tóthová.

Priblížte nám samotné podujatie Tematickej fotografie na Univerzite tretieho veku pri STU. Ako vzniklo a ako prebiehalo?

Lektor programu MgA. Anton Sládek: Naše podujatie, neformálne označené ako „minútová výstava“, vzniklo spontánne z pozitívnej klímy v tomto programe UTV. Z odhodlania, usilovnosti, a hlavne zmyslu pre humor účastníkov. Záverečnú výstavu fotografických prác sme premenili na veselý sprievod autorov a ich fotografií v centre mesta Bratislavy.

Kde všade ste vystavovali? Aké boli odozvy?

Lektor programu MgA. Anton Sládek: S obrázkami sme prešli po Michalskej ulici na Hlavné námestie, Primaciálne námestie, Námestie SNP a Kamenné námestie. Vzhľadom na množstvo podobných atrakcií v tejto lokalite boli reakcie Bratislavčanov primerané. Myslím si však, že najväčšia odozva bola radosť zo spoločnej akcie a vytvorených fotografií.

Foto: Viktor Ferenčík

Opíšte samotný vzdelávací program.

Vedúca UTV pri STU Ing. Martina Krbaťová: Vzdelávací program „Tematická fotografia“ je takzvaný nadstavbový program a nadväzuje na tri roky programu „Digitálna fotografia“. Účastníci vzdelávania tu už pracujú veľmi samostatne, vyzbrojení vedomosťami z predchádzajúcich ročníkov. Máme otvorené dve skupiny tohto programu pod vedením dvoch skúsených lektorov – je to Ing. Peter Marek, ktorý stál pri jeho zrode, a MgA. Anton Sládek. Na začiatku sa lektorom vopred vytýčia jednotlivé témy fotografovania a urobí sa plán. Praktická časť výučby sa realizuje v teréne na tému vopred zadanú lektorom.

Aké sem patria?

Vedúca UTV pri STU Ing. Martina Krbaťová: Napríklad nočná fotografia, kompozície modernej architektúry, sochy v mestskom prostredí, abstraktná fotografia, časozberný dokument, diagonálna kompozícia a podobne. Po každej téme v exteriéri sa na ďalšej hodine v interiéri všetky fotografie spoločne vyhodnocujú pod odborným okom lektora. Hodnotí sa ostrosť, expozícia, kompozícia. Táto spätná väzba je veľmi potrebná pre neustále sa zlepšovanie a napredovanie.

Jurkovičova Tepláreň. Foto: Alžbeta Hrdá.

Čo všetko zahŕňa učenie sa o fotografovaní? 

Lektor programu MgA. Anton Sládek: Vzhľadom na obrovské technologické zmeny vo fotografii - mám na mysli zánik analógovej fotografie a neprestajné napredovanie digitálnej - je vyučovanie nútené rozdeľovať témy, v ktorých je potrebné sa zdokonaľovať a ktoré robí fotoaparát sám. V našom programe kladieme dôraz na samotnú stavbu a skladbu fotografického obrazu. Snažíme sa porozumieť a osvojiť si prvky, ktoré ho vytvárajú. Tu čerpáme z klasického výtvarného umenia – maľba, grafika.

Aké sú teraz plány? Bude ďalší ročník?

Lektor programu MgA. Anton Sládek: Môj plán je ďalej pomaly zdokonaľovať systém výučby  Tematickej fotografie, hľadať témy a ich realizáciu v súlade s možnosťami účastníkov. Keďže v budúcom roku pokračujem s touto skupinou, na stretnutia sa teším.

Vedúca UTV pri STU Ing. Martina Krbaťová: Druhá skupina tohto vzdelávacieho programu chystá taktiež výstavu svojich prác v podobnom štýle, ale v meste Trenčín, pod vedením lektora p. Ing. Petra Mareka. UTV pri STU plánuje aj v akademickom roku 2023/2024 pokračovať v tomto zaujímavom a praktickom vzdelávacom programe, ktorý nielen vyplní čas našim seniorom, ale je pre nich aj prínosom v kreatívnosti a nadobúdaných zručnostiach pri práci s fotoaparátom a samotnou fotografiou.

Zrkadlový dom. Foto: Katarína Tankovičová.

Kde sú momentálne fotografie, aký osud ich čaká?

Ing. Martina Krbaťová: Všetci ich zatiaľ majú doma. Plánujeme však - ak nám to autori dovolia - vystaviť ich a skrášliť nimi tú učebňu na UTV pri STU, kde sa výučba tohto programu realizuje. Zároveň tým povzbudíme aj tých, ktorí s fotografovaním len začínajú. Vedomosti a zručnosti sa na UTV pri STU dajú zdokonaľovať, chce to len osobný záujem jednotlivca a skvelých lektorov, ktorí svoju prácu robia srdcom.

Ing. Viktor Ferenčík: Moju fotografiu mám zatiaľ doma. Všetky boli vytlačené na plátne a sú v ráme. Môžu sa zavesiť na stenu. Mojej dcére sa páči, takže jej ju venujem ako darček.

Alžbeta Hrdá: Fotografie mám doma, zavesené na stene, a pripomínajú mi pekné okamžiky pri ich

fotografovaní.

Ing. Katarína Tankovičová: Svoju fotografiu mám doma, ak bude možnosť to vystaviť na UTV pri STU, veľmi ochotne ju dám k dispozícii. Bude to pre mňa česť.

Oľga Luhová: Moja fotka je zavesená u mňa doma na stene a skrášľuje mi prostredie.  

 Foto: Peter Dinga.

Z reakcií účastníkov programu         

Ing. Peter Dinga: Z podujatia sme mali radosť, bavili sme sa. Veľmi milý bol spoločný obed. Rozhodne sa chystám pokračovať ďalej. 

Ing. Marian Brejka: Myslím, že bolo veselo. Neviem, či to takto vnímali aj okoloidúci, ale my sme sa bavili. Ďakujeme, že nás prišli pozrieť aj ľudia z STU. Museli sme prekonať ostych pri kráčaní po korze so svojou fotografiou pred sebou. Cítili sme sa ako maturanti, keď idú umiestniť svoje tablo do niektorého výkladu v meste. Fotografovanie je výborný koníček najmä pre starších ľudí. Mladí sa príliš ponáhľajú, uprednostňujú rýchle zážitky a rýchle fotenie na mobily. My si to môžeme viac vychutnať a venovať fotke viac času. Perspektívne by sme chceli napríklad zozbierať svoje rodinné fotografie a vytvoriť fotoknihy. Jednotlivé fotky sa časom rozoberú a roztratia, ale kniha zostáva celá.

 Ing. Július Hečko: Bola to super zábava. Odozvy boli skromné, ale milé. Ako za študentských čias. Nikto "necukol". V novom akademickom roku chcem určite pokračovať.

Ing. Katarína Tankovičová: Samozrejme, ako priami účastníci a tvorcovia fotografií sme mali z tohto spôsobu výstavy veľkú radosť. Bolo to na nás zrejme aj vidieť. Myslím si, že zaujímavé bolo sledovať naše fotografie zväčšené na plátne, v počítači to v malom vyzerá inak.  A veľmi zaujímavé je vidieť prácu mojich kolegov, vždy žasnem nad niektorými fotografiami, hovorím si, ako to dobre videl, ako to dobre vystihol. Pre mňa osobne je to obrovským zážitkom, snažím sa z toho poučiť. Mám v pláne určite pokračovať ďalej, pretože si myslím, že učenia sa o fotografii, alebo aj o počítačoch, sú nekonečné príbehy. Ide o vývoj, stále je niečo nové a vždy sa je čo učiť. Tie študijné programy sú jedinečné. A s naším pánom lektorom, pánom Sládekom, to bolo veľmi inšpiratívne, poučné, skrátka SUPER.

Začiatok výstavy. Foto: Martina Krbaťová.

Ing. Viktor Ferenčík: My autori vystavených fotiek sme mali radosť, tešili a bavili sme sa. Tiež sme sa poučili, že keď budeme mať nabudúce takúto výstavu, musíme si zobrať so sebou knihu, ktorú budeme ponúkať návštevníkom, aby sa podpísali a napísali svoje dojmy, aby sme takto vytvorili Kroniku výstavy. Tento vzdelávací program ma baví, chcem v ňom pokračovať aj v nasledujúcom akademickom roku.

Ing. Eva Kramáriková: Putovná výstava bola výborná akcia. Užívali sme si spoločnú prechádzku po meste. Veľmi ma tešilo, že aj niektorí spolužiaci, ktorí boli v začiatkoch, keď sme akciu navrhovali, v rozpakoch, prišli, a videla som na nich, že sa dobre cítili. Výborný tím bol aj počas roka. Veľmi ma teší, že v rámci „Tematickej fotografie“ som spoznala zákutia Bratislavy, alebo som znovu objavila miesta, ktoré som navštevovala ako študentka pred 50-timi rokmi. Chcem pokračovať v štúdiu fotografie aj v ďalšom akademickom roku. Ešte je toho veľa, čo by som sa chcela naučiť: lepšie fotiť portréty, zátišia, športové podujatia, divadlo, tanec... svoje poznatky využívam pri dokumentácii akcií v JDS,  no a, samozrejme, pri rodinných udalostiach a stretnutiach s priateľmi.

Alžbeta Hrdá: Pri fotografovaní som sa naučila všímať si veci, okolo ktorých som predtým chodila bez povšimnutia, vidieť ich inak a nachádzať krásu aj vo veciach všedných. Fotoaparát sa stal mojím verným priateľom na potulkách prírodou, mestom a pri cestovaní. Určite budem pokračovať. Pri štúdiu fotografie na UTV pri STU som spoznala vynikajúcich učiteľov, ktorí nás veľa naučili, a získala som nových priateľov, čo je v seniorskom veku dôležité - nebyť osamelý. Pokiaľ bude možnosť, chcem v štúdiu pokračovať.

Začiatok výstavy. Foto: Martina Krbaťová.

Terézia Tóthová: Vyučujúci nám otvoril nové obzory vo fotografovaní, odkryl nám čaro fotografovania detailov v rôznych kútoch Bratislavy. Mali sme bohatý a zaujímavý program počas celého akademického roka. Naše práce sme vystavovali najprv pred budovou Rektorátu STU v Bratislave. Tam bol o naše fotografie veľký záujem, prišli sa pozrieť a podporiť nás aj jeho zamestnanci a pristavovali sa aj okoloidúci. Neskôr sme sa premiestnili do Starého Mesta, kde sme vystavovali svoje práce na rôznych námestiach. Z tejto putovnej výstavy sme mali veľkú radosť, na ktorú budeme dlho spomínať. S radosťou sa prihlásime na ďalšie pokračovanie tohto programu, aby nás tak skvelý lektor zaviedol do ďalších tajov fotografovania.

Oľga Luhová: Mali sme radosť. Bolo pekné počasie a boli sme v spoločnosti ľudí s podobnými záujmami. A aj sme sa niečo naučili - porovnávaním fotiek vidíme, ako by sme ich mohli urobiť ešte lepšie. Moje plány? Štúdium ma baví, som v dobrej spoločnosti, robím to, z čoho mám radosť a pokiaľ mi to zdravie dovolí, mienim pokračovať ďalej. 

Ing. Alena Žvaková: S fotografovaním nemienim prestať, preto využijem všetky možnosti štúdia fotografie, ktoré UTV pri STU ponúkne. Oceňujem, že STU chce udržiavať program digitálnej fotografie v ďalšom období. Je množstvo poznatkov, ktoré sme získali, a je ešte toho veľa, čo sa dá naučiť. Dôležité je, že sa študenti o fotografii môžu rozprávať navzájom medzi sebou, či s lektorom, a vymieňať si názory. 


Text a foto: vedúca UTV pri STU, lektor, účastníci programu

Foto: Viktor Ferenčík.


Všetci absolventi majú za sebou tri roky vzdelávacieho programu „Digitálna fotografia“. Pod vedením lektora, vynikajúceho fotografa MgA. Antona Sládeka, sa naučili všetko o fotografovaní - od základov až po zložitejšie kompozície, hru so svetlom, triky domáceho improvizovaného ateliéru v praxi, fotografovanie v exteriéri v noci, portréty s rekvizitami, spracovanie fotografií a mnoho ďalších zaujímavých tém a postupov. Vzdelávací program „Tematická fotografia“ je výberový pokračujúci program, zúčastňujú sa na ňom len tí najlepší, ktorých vybral priamo lektor. V akademickom roku 2022/2023 navštevovalo jednotlivé ročníky programov Univerzity tretieho veku pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave celkovo 785 frekventantov. Za dvadsaťštyri rokov existencie prešlo vzdelávaním na UTV pri STU spolu 15 002 študentov - seniorov.

Zdroj: stuba.sk