ŠTUDENTI

Katarína Macková – 01.08.2022 – 7 minút čítania

Elektrická formula? Chceme ju dostať na čo najvyššiu úroveň

STUBA Green Team je našou súčasťou už roky, ich elektrická formula je v rámci našej univerzity aj mimo nej dobre známa; tentoraz sa zamerali na kategóriu driverless, kde monoposty pretekajú bez vodiča. Viac sme sa dozvedeli na Dni otvorených dverí, ktorý bol v rámci ich organizácie premiérou.

 

Na úvod si v skratke pripomeňme začiatky tohto tímu; ako pri všetkom úspešnom, aj tu stálo pri zrode obyčajné nadšenie. Osem našich študentov sa proaktívne rozhodlo postaviť elektrickú formulu, s ktorou sa v lete zúčastní na medzinárodných pretekoch Formula Student a bude reprezentovať našu STU. Nebola to iba pekná vízia, ale aj množstvo ťažkostí; s tým však rátali a ako si predsavzali, tak plne elektrickú formulu aj vytvorili. A na konci ich úsilia - lepšie povedané, v procese - vznikol skvelý úspešný projekt, ktorý dáva študentom nielen znalosti a skúsenosti, ale aj množstvo zážitkov.

 

Bol prvým, ale určite nie posledným

Prednedávnom, konkrétne 27. apríla, organizovali po prvýkrát vo svojej histórii Deň otvorených dverí, ktorý prebiehal priamo v ich dielni. Okrem toho, že chceli verejnosti priblížiť, čo robia a vyvíjajú, bola pre nich motiváciou aj výzva získať nových členov. „Doposiaľ sme nábory zväčša riešili návštevou fakúlt, kde sme záujemcom odprezentovali náš tím a jeho fungovanie,“ vysvetľujú členovia tímu s tým, že počas pandémie im zostali len sociálne siete. „To však nebolo veľmi efektívne, a tak sme sa rozhodli, že potenciálnych nových členov pozveme k nám, nech na vlastné oči vidia naše monoposty, ako sa vyvíjajú a následne vyrábajú,“ hovoria ďalej. „Okrem toho sme pozvali aj našich partnerov a priateľov nášho tímu. Spätne tento deň hodnotíme ako veľmi vydarený, všetko nám dopadlo tak, ako sme si naplánovali, návštevnosť bola nad očakávania a dnes už u nás pracujú noví členovia.“

Veľký nábor nových členov organizujú každoročne, následne vyberajú najvhodnejších kandidátov. Často sa však stáva, že počas roka niekto vypadne. „Jednotlivcov potom hľadáme cez naše sociálne siete alebo za pomoci AISu. Niekedy sa stane, že sa záujemcovia o členstvo v tíme sami ozvú s tým, že by chceli u nás pracovať. Stáva sa však aj to, že niektorý z členov odporučí svojho kamaráta.“  

 

Každá z častí predviedla svoju činnosť

Počas Dňa otvorených dverí chceli návštevníkom ukázať, ako funguje každá poddivízia tímu. „Pri vstupe bola poddivízia kompozitných materiálov, kde členovia ukázali výrobu formy, do ktorej sa následne laminoval monokok. Tiež ukázali výrobu a testovanie vzoriek kompozitných materiálov,“ hovoria členovia tímu s tým, že hneď vedľa predstavovala poddivízia zavesenia systému pruženia a tlmenia. Ďalej poddivízia riadenia a ergonómie ukázala prípravok na meranie ergonómie a súčiastky, ktoré patria pod riadenie; poddivízia kolesovej zostavy porovnávala najnovšiu kolesovú zostavu so staršími na reálnych komponentoch kolesovej zostavy. „Tiež podrobne opísali výrobu a návrh súčiastok kolesovej zostavy. V našej laminovni členovia poddivízie aerodynamických prvkov ukázali nové a aj staré prvky aerodynamiky, ďalej ukázali základné materiály na laminovanie, a tiež postup laminovania,“ vysvetľujú ďalej. Následne návštevníkov zaviedli do elektrikárskej časti, kde sa im odprezentovalo fungovanie pohonného ústrojenstva formuly, akumulátora a výroby dosiek plošných spojov; potom sa premiestili k divízii autonómnej formuly, kde členovia vysvetlili, ako sa preteká s takouto formulou bez vodiča a ako funguje systém programovania takéhoto monopostu. Tiež bola odprezentovaná detekcia kužeľov v reálnom čase.

Na konci prehliadky sa mohli návštevníci ponúknuť čerstvou palacinkou na stanovisku divízie externých vzťahov. „Na tomto stanovisku členovia divízie externých vzťahov odprezentovali svoje úlohy, fungovanie financovania a marketingu tímu. Po tejto prehliadke si mohli návštevníci na simulátore vyskúšať jazdu vo formule.“     

  

Vystavovali vlastné monoposty

Za dvanásť rokov svojej existencie tím postavil osem monopostov, počas Dňa otvorených dverí ich v dielni vystavovali šesť. „Za tie roky sme v tíme spravili obrovský technologický pokrok. Najnovší monopost je v porovnaní s tým prvým o viac ako 120 kg ľahší, namiesto trubkového rámu vlastnoručne vyrábame kompozitný monokok. Náš najnovší monopost má motor v každom kolese, dvojnásobnú kapacitu akumulátora a rôzne ďalšie vymoženosti.“

Veľkému úspechu sa, samozrejme, tešil simulátor. „Niektorí naši členovia sú v ňom veľkí machri. Pre nich je táto hra relaxom, zvládnu to naozaj bez chyby. Pre návštevníkov to zasa bolo niečo nové, ale boli veľmi šikovní a trpezliví.“

Celkovo sa ich hostia či záujemcovia najčastejšie pýtajú na technické parametre monopostov. „Aký má výkon, akú má maximálnu rýchlosť, aké má zrýchlenie, ale často sa pýtajú aj na cenu daného monopostu. No a úplne najčastejšia otázka je, či by si mohli zajazdiť.“ 

 

Súťažia po celom kontinente

STUBA Green Team je jediným fungujúcim tímom Formula Student na Slovensku, vznikol v roku 2009 a odvtedy sa im podarilo každoročne vyvinúť a skonštruovať elektrickú formulu. Sú oficiálnym tímom vo Formula Student a každý rok sa zúčastňujú na súťažiach po celej Európe. V roku 2019 vstúpili aj do kategórie driverless, kde monoposty pretekajú bez vodiča. Tento rok sa im podarilo registrovať na súťaž do Švajčiarska, Rakúska a Chorvátska. V Chorvátsku súťažili aj minulú sezónu a do Rakúska sa im podarilo registrovať vo svojej histórii po prvýkrát.

Ich tím sa skladá výlučne zo študentov STU, momentálne ich je 39. „V podstate sa u nás vystriedali študenti zo všetkých našich fakúlt. Náš tím je zložený zo štyroch divízií, sú to mechanická divízia, elektrická divízia, driverless divízia a divízia externých vzťahov,“ vysvetľuje Samuel Jankove, ktorý je v tíme zodpovedný za marketing. Vedenie tímu tvorí šestica členov. „Títo sú každoročne volení ostatnými členmi tímu. Jednotlivé divízie sú ďalej členené na poddivízie, ktoré riadia podvedúci daných poddivízií.“ 

 

Nechýbajú ani komplikácie

Pri vývoji formuly sa tím, samozrejme, stretáva aj s ťažkosťami. „Sme v podstate malá krajina a veľmi ťažko sa tu zháňajú moderné technológie na výrobu našich dielov. Často sa tiež stretávame s tým, že na Slovensku je k dispozícii menšie portfólio materiálov, ako v zahraničí,“ vysvetľuje Samuel Jankove. „Čo sa týka nakupovaných súčiastok, 90 percent z ich nakupujeme zo zahraničia, dokonca až z tretích krajín. Preto sú tam veľmi dlhé dodacie doby. A tiež spomeniem aj slovenskú byrokraciu. Toto býva najväčší problém,“ hovorí ďalej s tým, že sa často stáva, že si musia na poslednú chvíľu požičať súčiastku od spriatelených tímov. „V poslednej dobe máme tiež problém s nedostatkom členov v tíme, čomu je na vine aj dlhotrvajúca pandémia. A tá teda bola, keď tak rozmýšľam, doposiaľ asi naším najväčším problémom. Zatvorené internáty, zatvorená dielňa, nepostavený monopost a podobne.“

Aké sú ich ciele do budúcnosti, respektíve čo by chceli v dohľadnej budúcnosti dosiahnuť? Chcú sa stále zlepšovať, byť medzi najlepšími a mať čo najmenej problémov. No a, samozrejme, tiež plánujú posunúť autonómnu formulu na čo najvyššiu možnú úroveň. „Tak, ako každoročne, chceme postaviť čo najlepšiu formulu. Naším celosezónnym cieľom je postaviť konkurencieschopný monopost a zmerať si sily na súťažiach s tými najlepšími tímami,“ hovoria študenti. „Technologicky máme veľmi vyspelé auto, aj keď naše financovanie je veľmi obmedzené. Aj tak sa však v technologických pokrokoch môžeme porovnávať s konkurenciou.“

 

 Text: Katarína Macková
Foto: Tibor Rózsár