STU A SVET

Branislav Droščák – 25.05.2021 – 4 minúty čítania

Atléti Slávie STU vyhrali 1. kolo celoštátnej atletickej ligy

Napriek pretrvávajúcej, ale zlepšujúcej sa pandemickej situácii spôsobenej koronavírusom COVID-19 na Slovensku sa 15.5.2021 v Košiciach konalo 1. kolo celoštátnej atletickej ligy, v ktorom triumfovali atléti Slávie STU Bratislava a družstvo žien skončilo tretie.

Najvyššia slovenská atletická súťaž družstiev má tento rok pozostávať zo štyroch kôl v dátumoch 15.5., 3.6., 13.6. a 1.9. a jedného finále, ktoré sa má konať 15.9.2021. Po doslova symbolickej halovej sezóne, v ktorej boli usporiadané iba dve súťaže, a to halové majstrovstvá SR dospelých a juniorov, a po zorganizovaní Majstrovstiev SR v behu na 10 000 m na dráhe 24.4.2021 v Skalici sa čakalo, či sa rozbehne aj celoštátna Atletická liga. Regionálny hygienik, a napokon aj rektor Technickej univerzity Košice, dali predsa len súhlas a naplánované prvé kolo Atletickej ligy na 15.5.2021 dostalo zelenú. Samozrejme, že súhlas bol v zmysle platných predpisov podmienený zabezpečením a dodržaním všetkých protiepidemiologických opatrení. Po oznámení o konaní sa prvého kola ligy v naplánovanom dátume sa začala príprava na účasť na kole aj v našom oddieli.

Nálada bola od začiatku bojovná. Pretekári aj tréneri sa na ligu tešili, no trochu bolo cítiť aj obavy kvôli COVID-19. Našťastie sa situácia na Slovensku začala rapídne aj v tomto smere zlepšovať, čo sa prejavilo stále väčším uvoľňovaním opatrení, ako aj otváraním športovísk. Materská Slovenská technická univerzita v Bratislave nám schválila aj otvorenie domovského atletického štadióna na Mladej Garde, a tým pádom bola aj príprava na ligu zabezpečená, čo sa určite podpísalo aj na dosiahnutých výsledkoch. Na dobrej nálade sa podieľala aj šírka kádra našich mužov, kde sa do základnej zostavy (26 miest) na prvé kolo snažila dostať až viac ako tridsiatka našich pretekárov. U žien to bolo skromnejšie a pripravených bolo o desať menej.

Vedúcim výpravy atletického oddielu TJ Slávia STU Bratislava do Košíc bol predseda oddielu Zdenek Národa (absolvent SjF) a vedúcim družstiev tajomníkom oddielu Branislav Droščák (absolvent a externý spolupracovník SvF). Súboje v Košiciach boli doslova tvrdé od začiatku a súperi nám nič nedarovali. Pretekalo sa vo všetkých dráhových disciplínach s výnimkou behu na 10 000 m a chôdze, pričom bodovalo v každej disciplíne prvých desať pretekárov.

Na stupne víťazov sa z našich mužov dostali Peter Kováč (tréner Š. Mereš) za 1. miesto v behu na 800 m a 2. miesto v behu na 5000 m, Denis Hlaváč – hosť (tréner Leitner) za 1. miesto v trojskoku, Adrián Baran – hosť (tréner J. Kolcún) za 1. miesto vo vrhu guľou, štafety mužov  na 4x100 m a 4x400 m za 1. miesta, Samuel Beladič (tréner M. Korba) za 2. miesto v behu na 200 m a 3. miesto v behu na 100 m, Radovan Tomeček (tréner M. Lopuchovský) za 2. miesto v behu na 3000 m prek., Jakub Héža – hosť za 2. miesto vo vrhu guľou a za 3. miesto v hode diskom, Miroslav Marček (tréner A. Pavelka) za 3. miesto v behu na 400 m, Patrik Dömötör ( tréner J. Gál) za 3. miesto v behu na 400 m prek., Gergely Tóth (tréneri Bezdíček/Tóthová) za 3. miesto v skoku do výšky a Michal Kováč (tréner Š. Mereš) za 3. miesto v behu na 5000 m. Zo žien to boli Linda Suchá – hosť (tréner J. Ryba) za 1. miesto v skoku do diaľky a trojskoku, Simona Tichá (tréneri Bezdíček/Tóthová) za 2. miesto v skoku do výšky, Pavlína Šedá – hosť (tréner M. Brzek) za 3. miesto v hode kladivom a štafeta žien na 4x400 m za 2. miesto a štafeta žien 4x100 m za 3. miesto.

Vyššie uvedené úspechy spolu s výkonmi a bodovými ziskami všetkých našich pretekárov po sčítaní značili jediné, ligové víťazstvo družstva mužov a vynikajúce tretie miesto žien. Aj na základe priebehu súťaže je potrebné konštatovať, že získané výsledky boli dosiahnuté na základe odvedených výkonov, pričom každý člen družstva bojoval a pre zisk bodu vydal maximum. To sa nakoniec aj na spomenutom výsledku prejavilo, za čo si všetci pretekári a pretekárky a aj ich tréneri a trénerky zaslúžia veľké ĎAKUJEM. Poďakovanie si zaslúži aj vedenie atletického oddielu za vybavenie podmienok, v ktorých oddiel a družstvá pracujú, a STU, ktorá umožňuje atlétom Slávie STU využívať prekrásny atletický stánok prof. Pavla Gleska nachádzajúci sa za študentským domovom Mladá Garda STU v Bratislave. Najbližšie nás čaká 2. kolo ligy 5.6.2020 v Trnave.

Text: Branislav Droščák, Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava 
Foto: Branislav Droščák, Dominika Blašková