STU A SVET

Február 1948 a jeho dôsledky na život vysokých škôl

Február 1948 znamenal pre povojnové Československo definitívu v podobe geopolitickej orientácie smerom na východ a zavedenia ideológie komunizmu. Hoci prvky marx-leninizmu postupne prenikali do všetkých sfér spoločnosti už bezprostredne po 2. svetovej vojne, až februárové udalosti z roku 1948 symbolicky zavŕšili snaženie komunistov a „zrodili“ nové –k vysnenému komunizmu kráčajúce – Československo. Tento „plod“ Februára sa na dlhé obdobie štyroch decénií (s výnimkou konca 60. rokov) stal pevným spojencom svojho tútora a veľkého vzoru – Sovietskeho zväzu. Hodno pripomenúť, že svojou lojalitou až servilnosťou v mnohom predstihol aj svojich susedov z „Ostbloku“.

01.05.2020

V Litve je o študenta veľmi dobre postarané

Univerzita, na ktorej som bola, ponúka množstvo aktivít, výletov a podujatí. Ak by som si mohla vybrať znova, bola by to tá istá krajina, ale radšej letný semester, kedy sú dni dlhšie, hovorí Katarína Karaffová, študentka automatizácie a informatizácie v chémii a potravinárstve na FChPT. Zúčastnila sa Erasmus+ štúdia v Litve počas zimného semestra 2019/2020.

24.04.2020

Etiópska a česká kultúra v stavbe jednej ambasády? Čoskoro to bude realitou

Naše študentky architektúry, Kristína Boháčová a Jana Hájková, sa stali víťazkami medzinárodnej architektonickej súťaže Inspireli Awards so svojím návrhom budovy veľvyslanectva Českej republiky v hlavnom meste Etiópie Addis Abeba. Zhovárali sme sa s nimi o samotnom návrhu, o jeho ekologickom aspekte a v neposlednom rade o príprave, ktorá nie je ani krátka, ani ľahká. Tu však námaha ovocie rozhodne priniesla.

17.04.2020

Prečo študovať techniku na Slovensku?

Píše Miroslav Fikar, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

03.03.2020

Atléti Slávie STU v roku 2019 štvrtým najúspešnejším klubom na Slovensku

Rok 2019 priniesol atlétom Slávie STU Bratislava opäť množstvo úspechov, predovšetkým 51 medailí z majstrovstiev SR jednotlivcov, tri medaily z majstrovstiev SR družstiev, 6.miesto štafety na 4x400 m na majstrovstvách Európy do 23 rokov s puncom zlepšeného rekordu SR a rekord dorastencov v štafete na 4x100 m.

12.02.2020