STU A SVET

Nová platforma, otvorený list aj ďalšia marvelovka

Prinášame výber z našich najdôležitejších správ za posledné obdobie.

15.05.2020

Stratený poklad slovenskej techniky

V týchto dňoch si pripomíname 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny, najväčšieho konfliktu v dejinách. Tesne pred jej vypuknutím vznikol po rozpade Československa jeden zo stredoeurópskych satelitov nacistického Nemecka, Slovenský štát.

15.05.2020

Február 1948 a jeho dôsledky na život vysokých škôl

Február 1948 znamenal pre povojnové Československo definitívu v podobe geopolitickej orientácie smerom na východ a zavedenia ideológie komunizmu. Hoci prvky marx-leninizmu postupne prenikali do všetkých sfér spoločnosti už bezprostredne po 2. svetovej vojne, až februárové udalosti z roku 1948 symbolicky zavŕšili snaženie komunistov a „zrodili“ nové –k vysnenému komunizmu kráčajúce – Československo. Tento „plod“ Februára sa na dlhé obdobie štyroch decénií (s výnimkou konca 60. rokov) stal pevným spojencom svojho tútora a veľkého vzoru – Sovietskeho zväzu. Hodno pripomenúť, že svojou lojalitou až servilnosťou v mnohom predstihol aj svojich susedov z „Ostbloku“.

01.05.2020

V Litve je o študenta veľmi dobre postarané

Univerzita, na ktorej som bola, ponúka množstvo aktivít, výletov a podujatí. Ak by som si mohla vybrať znova, bola by to tá istá krajina, ale radšej letný semester, kedy sú dni dlhšie, hovorí Katarína Karaffová, študentka automatizácie a informatizácie v chémii a potravinárstve na FChPT. Zúčastnila sa Erasmus+ štúdia v Litve počas zimného semestra 2019/2020.

24.04.2020

Etiópska a česká kultúra v stavbe jednej ambasády? Čoskoro to bude realitou

Naše študentky architektúry, Kristína Boháčová a Jana Hájková, sa stali víťazkami medzinárodnej architektonickej súťaže Inspireli Awards so svojím návrhom budovy veľvyslanectva Českej republiky v hlavnom meste Etiópie Addis Abeba. Zhovárali sme sa s nimi o samotnom návrhu, o jeho ekologickom aspekte a v neposlednom rade o príprave, ktorá nie je ani krátka, ani ľahká. Tu však námaha ovocie rozhodne priniesla.

17.04.2020