#Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU

Cez prekážky ku hviezdam

Cesta k profesii bola dlhá a kľukatá.

20.12.2021