#Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU

Vždy som mal v pláne vrátiť sa na Slovensko

Na Slovensku existuje veľký potenciál prakticky v akomkoľvek smere.

02.07.2021