#Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy FCHPT STU

Aj chémia môže byť jednoduchá a zábavná

Všetko ťažké, čo človek prekoná, sa mu napokon stáva ľahkým.

17.08.2022