#Katarína Gajdošová

Zapájať odborníkov z praxe do výučby je pre študentov kľúčové

Pozývame ich na prednášky, aby prišli ukázať súčasné aplikácie a materiály.

08.05.2024

Technik je ten, kto buduje svet

Mám radosť zo záujmu mladých ľudí, vedia, akým smerom sa vydať a budú mať v rukách možnosti na dosiahnutie svojich cieľov.

15.07.2024