#Centrum pre obnoviteľné zdroje energie na Kábulskej univerzite

Mojím domovom je aj Slovensko, aj Afganistan

Aktuálny projekt sme museli predčasne uzavrieť, spolupráca nie je.

23.12.2021