REPORTÁŽ

Irena Dorotjaková – 06.02.2020 – 5 minút čítania

Zimná Noc architektúry 2020 opäť nesklamala

Fakulta architektúry STU v Bratislave 16. januára opäť vpustila verejnosť do svojich priestorov a poskytla  bohatý prierezový program. Podujatie otvoril prof. Pavel Gregor, dekan fakulty, a za združenie Archtung program predstavila architektka Elena Šoltésová. Zahmlená inštalácia vo foyeri upútala každého návštevníka a poskytla tajuplnú atmosféru hneď po vstupe do budovy. Ďalej už bolo našťastie jasnejšie vidieť, a naozaj bolo na čo pozerať.

Zahmlená inštalácia vo foyeri FA STU

Všetkými poschodiami sa vinula nekonečná galéria návrhov, modelov, ktoré dopĺňali rôzne prezentácie. Podujatie v premiére ukázalo paletu študentských prác z rôznych ročníkov za celý semester. Centrom záujmu boli ateliérové projekty – riešenia, ktoré boli výsledkami  novozavedených vertikálnych ateliérov. Témy boli rôznorodé, od komplexnejších po konkrétne, napríklad: Zimný prístav v Bratislave,  nové modely bývania, Prezidentská vila – Xella,  Isover Multicomfort Contest, revitalizácia areálu bane Cígeľ, Penzión vo vinárstve, Bratislava-more-Dunaj, Bratislava-Biely kríž, výšková budova Bratislava Trnavská-Bajkalská, záver Hviezdoslavovho námestia v Bratislave, dostavba bloku Hildebrandt strasse, Berlín, revitalizácia kamenného mlyna Partizánska Ľupča, Bratislava 2050, revitalizácia bratislavských kúpeľov Grössling a ďalšie.

Film, študentská cena a prednášky

 Z formátov 15-minútoviek zaujala prezentácia Petra Lényiho a Jána Mazúra o fungovaní a cieľoch Metropolitného inštitútu Bratislavy, o štúdiu v zahraničí a o jeho využití a platnosti na Slovensku  hovorila Oľga Miháliková zo Slovenskej komory architektov. No boli tu aj  Pechtle mechtle, Design Stage, dizajnérske 15-minútovky,  kde sa dalo tradične čosi nové vidieť, počuť, dozvedieť sa, pobaviť sa aj inšpirovať. V rámci Design story: Od priemyselného dizajnu k UX  hovorila Barbora Ondrek, Nové nástroje dizajnérskej tvorby predstavil Filip Maukš, a o multidisciplinárnej spolupráci s YIT: Living 2050  hovorili  Zuzana Turlíková a Veronika Nekolová. No a tiež tu bola výstava dizajnérov  Best of - výber prác študentov dizajnu za uplynulý zimný semester v Starej kotolni. Spomedzi rôznych aktivít, ktoré sa točia okolo architektúry a dizajnu, sa vygenerovali  tri zlaté klince programu: film, udeľovanie Cheddar a prednáška zahraničných architektov.  V rámci projektu Ikony mal byť pod číslom III  premietaný film o architektovi Iljovi Skočkovi staršom. Nakoniec bola  uvedená pracovná verzia filmu o architektovi Ferdinandovi Milučkom, o autorovi Krematória a urnového hája v Bratislave, piešťanského Domu umenia Váh, ale aj expozície Klenotnice na Bratislavskom hrade.

Tohtoročný Cheddar mal novinku

Permanentný záujem vyvoláva vždy študentská cena Cheddar, porotou odborníkov z praxe boli hodnotené všetky vystavené ateliérové prác v kategóriách - Architektúra, Urbanizmus a Dizajn.
Víťazkou kategórie Architektúra sa stalo riešenie kúpeľov Grössling od šiestačky Tatiany Tholtovej. Pôvodný program mestských kúpeľov už nie je celkom dobre možné obnoviť, ale snahou je ich renesancia s typológiou pretavenou  pre 21. storočie, aby zodpovedal modernému riešeniu pre súčasnú spoločnosť. Vedúcimi práce boli  architekti Maroš Fečík, Martin Hudec a Katarína Bergerová.

Víťazom kategórie Urbanizmus sa stala revitalizácia bývalých textilných závodov Merina v Trenčíne od šiestaka Eduarda Krištofa. Práca poskytuje komplexný urbanizmus „brownfieldu“, zachováva dôležité súčasti, no zároveň sa nebojí meniť existujúce prostredie (rezať, nadstavovať a znova interpretovať),  a tak  vytvára nové súčasné riešenie. Vedúcimi práce boli architekti Katarína  Fejo, Tomáš Hanáček, Viktor Kasala a Martin Dubíny. Pracuje s viacerými mierkami a množstvom programov, komplexnosť nie je náhodná, ale vedome hľadaná. Cena za kategóriu Dizajn nebola tentoraz v rámci zimnej Noci architektúry udelená, pretože nominácie boli homogénne, žiaden návrh výraznejšie nevyčnieval.

Premiéru mala novinka tohoročného Cheddaru   -  hodnotenie vertikálnych ateliérov, ich prístupu, práce, tímového ducha, diskusie a ich vedenie, aby boli práce zrozumiteľné. Uspeli tri vertikálne ateliéry: Polakovič + Bátor / Bane Cígeľ, Fečík + Hudec + Bergerová / kúpele Grössling v Bratislave a Fejo + Hanáček / Závod Merina v Trenčíne.


Konsenzus neznamená kompromis

Večerná prednáška francúzskych architektov Nicolasa Guérina a Paual Maître-Devallona z ateliéru NP2F (mimochodom sú to dvaja zo štyroch zakladateľov) bola zavŕšením oficiálneho programu a oslovila všetkých poslucháčov. NP2F reprezentujú progresívnu generáciu architektov. Ich tvorba sa opiera o niekoľko bodov: architektúra nemôže byť presná ani ideologická, navrhovanie architektúry je otvorený proces, kde sa neustále premieta výskum a interpretácia, treba uvažovať a stavať hypotézy o javoch, ktoré nás obklopujú; každú skicu v priestore, každý názor formuje dialóg v ateliéri, kde konsenzus neznamená kompromis. Ateliér NP2F založili v roku 2009, dnes je tím zložený z 12 členov a pôsobia v Paríži aj v Nice. Ich tvorba bola viackrát ocenená, v roku 2010 zvíťazili v New Albums of Young Architects and Landscapers (AJAP), dostali ocenenie od Ministerstva kultúry, v roku 2015 boli nominovaní na Cenu Mies van der Rohe – Európsku cenu za architektúru a stali sa víťazmi Ceny Grand Prix za projekt ZAC. V roku 2016 boli nominovaní opäť na Cenu Mies van der Rohe  a zvíťazili v cene Square of money za Národné centrum cirkusového umenia. V roku 2017 získali Lafarge Holcim Award za projekt Športovej katedrály v Bordeaux Brazza.

Noc architektúry bola opäť tradičnou oslavou invencie v architektúre, urbanizme a dizajne, sviežich nápadov, ktoré sa generujú alebo dozrievajú na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave.  Ak to niekto nestihol, srdečne ho pozývame na letnú noc v júni 2020, určite ho niečo zaujme.