Stavebná fakulta

Katarína Macková – 08.05.2024 – 11,5 minúty čítania

Zapájať odborníkov z praxe do výučby je pre študentov kľúčové

Pozývame ich na prednášky, aby prišli ukázať súčasné aplikácie a materiály. Aby študenti odchádzali s najaktuálnejšími poznatkami a aby videli, že to, čo im vysvetlíme, sa tak naozaj aj robí, hovorí prodekanka Stavebnej fakulty STU Katarína Gajdošová, čerstvá držiteľka Ceny rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti. V súčasnosti je koordinátorkou celouniverzitného podujatia Science-enterTainment-yoU!, ktoré bude 14. mája v „STU aréne“ na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU a je paralelným podujatím siedmeho ročníka medzinárodného festivalu Starmus.  

 

Pani prodekanka, začnime vašou profesionálnou kariérou. Ako ste sa dostali k svojmu odboru?

Technika ma vždy zaujímala, už ku koncu základnej školy som kreslila rôzne pôdorysy, priznávam, že pôvodne som sa skôr videla v architektúre. Na gymnáziu som sa výraznejšie priklonila k matematike a fyzike. Keď som potom časom prišla na našu Stavebnú fakultu, viac ma zaujala statika, nosné konštrukcie. A môj odbor bol jasný.

Nestretli ste sa niekedy s názorom, že je to pre dievča zvláštna voľba?

Už keď som na strednej škole povedala, že chcem ísť na stavbárinu, rodičia mi najprv povedali, že to nemám robiť (úsmev). Pôvodne ma prijali aj na „matfyz“, s týmto smerom by sa boli stotožnili podstatne skôr; mala by som tam podľa nich viac možností na prípadný postup. Otec mi dokonca ani nechcel kúpiť kvalitné tušové pierka, ktoré som potrebovala, kúpil mi len také obyčajné, že to bude na toho pol roka, čo tam vydržím, v pohode (smiech).

Čiže doma to brali tak, že keď je tvrdohlavá, nech vyskúša...

...áno, tak. Neverili, že tu naozaj zostanem.

Čo by ste odporúčali dievčatám, ktoré uvažujú o podobnej dráhe?

Aby rozhodne do toho šli. Ak sa v technike vidia a baví ich, treba sledovať svoj cieľ. Matematika a fyzika už dávno nie sú definované ani ako veda mužov, ani ako veda žien, treba hľadieť iba na to, čo vás baví.

Ak porovnáte súčasnosť s dobou vášho detstva, udial sa v tomto smere nejaký pokrok? Majú to dievčatá ľahšie?

Podľa mňa áno. Vidím to aj na našej fakulte, ak vezmeme do úvahy číselný pomer; ten podiel sa zmenil, dievčat je viac, ako kedysi. Celkovo evidujem vyššiu mieru otvorenosti, každý ide robiť, čo ho baví.

Prioritne sa venujete statike. Priblížite nám podstatu vašej práce?

Architekt navrhne budovu tak, aby dobre vyzerala a aby mohla plniť svoj účel, aby tam ľudia našli využitie pre všetky potreby, ktoré majú, či už pôjde o kancelárie, obytné budovy a tak ďalej. A statik potom berie do rúk konštrukciu a navrhuje jednotlivé prvky tak, aby uniesli zaťaženia, ktoré sa predpokladajú, aby napríklad ľudí, ktorí sa tam budú pohybovať, daná konštrukcia uniesla. Ja sa skôr venujem nosným konštrukciám nadzemných častí stavieb, konkrétne betónovým konštrukciám.

Vieme si nejakým spôsobom priblížiť výpočty? Vezmete si, predpokladám, vlastnosti daného materiálu a pracujete s nimi. Aký postup nasleduje?

Keď navrhujeme novú konštrukciu, navrhneme aj materiály, z ktorých by mala byť zhotovená, aby na základe rozmerov konštrukcie a typu materiálov, ktoré navrhneme, bola výsledkom dostatočná odolnosť na plánované zaťaženie. Stretávame sa aj s rekonštrukciami, tam je to iné, lebo musíme vychádzať z existujúcej reality.

Čiže pracujete na mieste.

Áno, priamo tam sa zisťujú vlastnosti materiálov, ktoré boli použité, stanovuje sa ich zvyšková odolnosť a potom sa dá navrhnúť, o koľko bude možné na tú konštrukciu navýšiť zaťaženie. Osobne sa viac venujem rekonštrukciám, a ešte novým materiálom, ktoré môžeme použiť ako náhradu tých klasických, a to jednak pri stavaní nových konštrukcií, a jednak aj pri samotných rekonštrukciách.

Ktoré materiály sú nové a ktoré ustupujú do úzadia?

Tu nepracujeme v rozpätí moderné a nemoderné, skôr sa kladie dôraz na vlastnosti, ktoré predtým materiály nemali. Ja pracujem so železobetónovými konštrukciami, takže ako základný materiál používame betón a do neho oceľovú výstuž. To bol základ, z ktorého sa doposiaľ vychádzalo.

A ako by ste definovali súčasné trendy?

V súvislosti s udržateľnosťou, s predlžovaním životnosti, je najväčším problémom korózia oceľovej výstuže; hľadá sa teda iný materiál, ktorý nekoroduje. Tam pracujem s polymérmi vystuženými vláknami, čo je úplne iný typ materiálu, ktorý do betónu používame. Ďalšou vecou je, že betón je zo zdrojov, ktoré sú v prírode, a do každej novej konštrukcie potrebujeme nové kamenivo, ktoré musíte niekde vyťažiť. A mnoho konštrukcií nachádzajúcich sa na konci svojej životnosti sa búra, čím vznikne odpad.

Ktorý sa snažíte zrecyklovať, však?

Presne tak, a použijeme ho ako kamenivo do nových konštrukcií. Nevzniká teda niečo úplne nové, ale staré sa použije novým spôsobom. Je to jednak ekologické, jednak ekonomické.

Poďme teraz k chybám. Čo býva najčastejšie dôvodom, ak sa niečo zrúti? Zvykne to pokaziť ten, kto počítal, alebo ten, kto staval?

Väčšinou ide o kombináciu, súhru okolností; my navrhujeme konštrukcie s pravdepodobnosťou, že jedna z milióna môže mať nejakú chybu, s tým do toho ideme od začiatku. Dávame do výpočtov množstvo súčiniteľov spoľahlivosti, chránime sa aj pred možnosťou, ak by bol materiál o niečo horší, ako v skutočnosti uvažujeme, alebo ak by prišlo do budovy trocha viac zaťaženia, ako predpokladáme. Snažíme sa o bezpečnosť rôznymi spôsobmi, ale môže neskôr nastať kombinácia, že jednak pribudne viac zaťaženia, a jednak sa vyskytne nejaká konštrukčná chyba.

Spýtam sa teraz na externú formu spolupráce. Obracajú sa developeri na vás, alebo sa vy uchádzate o zákazky?

Osobne už robím málo vecí do praxe, odkedy som vo vedení fakulty, vyplýva mi z toho množstvo iných povinností. Ale na fakulte máme veľa zákaziek z praxe, mnohí sa na nás obracajú. Sme spoľahlivý partner, máme dobré meno a ak ide o väčšie a zaujímavé projekty, chcú garanciu našej univerzity. Máme tu všetky najnovšie poznatky a oni idú do spolupráce tak, že ju budú viesť s najlepšími.

Pozrime sa bližšie na vašu pozíciu prodekanky. Aké činnosti a aktivity zahŕňa?

Mám na starosti niekoľko oblastí: vzťahy s verejnosťou, spoluprácu s praxou, a v súčasnosti aj medzinárodné projekty. Ide o široký záber, aj preto sa nemôžem až natoľko venovať praktickým veciam, ako tomu bolo v minulosti. Keď sme pri spolupráci s praxou, chápte ju ako prepájanie praxe s fakultou; osobne sa veľmi snažím podsúvať našim pedagógom možnosti, aby sme ľudí z praxe zapájali priamo do výučby, aby prišli ukázať súčasné aplikácie, súčasné materiály. Aby študenti odchádzali s najaktuálnejšími poznatkami s akými môžu, a najmä aby videli, že to, čo im my teoreticky vysvetlíme, sa naozaj tak aj robí.

Aké máte na to odozvy?

Veľmi dobré. Ja prednášam teóriu a zároveň mám pozvaného odborníka zvonku, ktorý vzápätí študentom vysvetlí praktické aplikácie. Aj si to takto ľahšie zapamätajú, aj vidia, že sa tá teória dá použiť. Takto sa snažíme študentov prepájať s praxou; ďalšou stránkou veci je, že potom prax potrebuje našich absolventov a aj toto je spôsob, ako odprezentovať spoločnostiam život na našej fakulte, aby naši absolventi potom mali priamu cestu k nim.

A ak si vezmeme spätnú väzbu v tomto duchu? Vracajú sa vaši absolventi radi prednášať?

Áno, radi. Často sa mi stáva, že hoci sa s tou-ktorou spoločnosťou prepojím inou cestou, v konečnom dôsledku sem aj tak príde náš absolvent s tým, že ja som chcel prísť, lebo síce spolupracujete s kolegyňou/kolegom, ale chcem tu prednášať, lebo som tu študoval.

Pozrime sa teraz na festival Starmus. Na Slovensko v rámci neho príde množstvo osobností...

...áno, príde päťdesiat nobelistov, ktorí budú mať v rámci programu rozpísané prednášky na rôzne témy z rôznych oblastí; celé je to spojené aj s hudobným festivalom. Lákadlom je napríklad The Offspring. Je to fantastický nápad, zažiť vedu, a zároveň zrelaxovať a ísť na koncert.

Predpokladám, že prednášky budú v angličtine.

Samozrejme, prednášajúci budú z celého sveta. Sú esami vo svojich oblastiach, takže tí, ktorí sa tej-ktorej venujú, si určite nájdu svoje. Tu spomeniem, že pre určitý počet našich študentov máme na Starmus aj voľné vstupy, čo je podľa mňa úplne skvelé.  Inak je potrebné zakúpiť si lístky, študentské sa pohybujú v predpredaji okolo 100 eur, neskôr 150 eur.

Kto je zakladateľom myšlienky spojiť vedu a zábavu?

Za celým festivalom stojí Brian May, astrofyzik, ktorý sa preslávil ako gitarista skupiny Queen.

Poďme k podujatiu Science-enterTainment-yoU!, ktoré bude paralelne s týmto festivalom. Čo nás k tomu motivovalo?

V rámci medzinárodného Starmusu, ktorý bol pre nás „nakopnutím“, že poďme si urobiť vo vlastnej réžii niečo svoje, budeme mať na Hlavnom námestí stánok počas celého festivalového týždňa, kde budeme mať ukážky toho, čo sa deje na našich fakultách. Bude tam interaktívny kresliaci robot, ktorého si bude môcť verejnosť pozrieť, a budeme mať možnosť aj vystúpiť na pódiu. Zároveň sa však na jeden deň sústredíme všetci do STU arény v Mlynskej doline.

Z akých oblastí sa bude prezentovať?

Návštevníci budú mať príležitosť populárno-náučnou formou spoznať vedecké a technologické novinky z oblasti dizajnu, biotechnológií, robotiky, modelovania stavieb, automobilového priemyslu, mechatroniky a vesmíru.

Čo vás osobne na tejto myšlienke oslovilo?

Prepojenie vedy a zábavy sa mi od začiatku zapáčilo, snažím sa aj u nás pretláčať pohľad, že netreba propagovať fakultu ani univerzitu tým, kto sme a že sme najlepší, ale ukázať, čo robíme. A toto pokladám za skvelú príležitosť prezentovať vedu, ktorá sa u nás robí, aktivity, ktorým sa venujeme.

Koľko členov má náš organizačný tím?

Šesť. Zapojení sú aj prorektorka Vitková a prorektor Strémy, oni vedia o všetkých krokoch, aby to „strážili“ z úrovne univerzity. Prorektor Strémy ma pôvodne oslovil, či by som si nevzala gro organizácie na starosť, a prorektorka Vitková zastrešuje PR z úrovne STU. Ja sa snažím o koordináciu medzi všetkými zúčastnenými, veľmi nám pomáhajú kolegovia z Fakulty elektrotechniky a informatiky, podujatie Science-enterTainment-yoU! bude v ich priestoroch, tam potrebujeme intenzívnu komunikáciu ohľadom technického zabezpečenia. Bude to jeden veľký deň otvorených dverí celej univerzity, koncept je postavený tak, že nie sme na fakulte, ale v STU aréne, budeme sa prezentovať spoločne jednotlivými aktivitami a výskumnými úlohami, ktoré riešime, a vieme ich zábavnou a hravou formou ukázať stredoškolákom, ktorí na podujatie prídu.

Ide o otvorené podujatie, alebo budete posielať pozvánky?

Máme cez Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zoznam všetkých stredných škôl, budeme ich osobitne pozývať, samozrejme budeme mať aj informácie na webovej stránke, kampaň na sociálnych sieťach. Ktokoľvek bude mať záujem, bude k dispozícii registračný formulár, prípadne spoločný kontaktný mail, kde bude možné napísať, že majú záujem prísť.

Ale je to šité prioritne pre stredné školy...

...áno, približne pre túto vekovú kategóriu. Dvere sú však otvorené aj pre širokú verejnosť, ak niekto príde aj s menšími deťmi, alebo ak sa prídu pozrieť dospelí, ktorých zaujíma, čo na STU robíme, privítame aj ich. Vstup na naše podujatie je bezplatný.

Poďme teda konkrétne, na čo sa návštevníci môžu tešiť?

Je to niekoľko paralelných aktivít, jedna je veľmi interaktívna, budú prebiehať ukážky jednotlivých výskumných úloh alebo častí vedy, ktorej sa venujeme, a študenti, respektíve ktoríkoľvek hostia sa budú môcť zapojiť. Druhá časť bude venovaná prednáškam, bude ich osem, pôjdu po dve paralelne v štyroch časoch. Môžete absolvovať všetky, alebo si z nich vybrať, prezrieť si pomedzi ne spomínané aktivity prezentované v jednotlivých stánkoch. Pred fakultou bude aj občerstvenie, hudba, čiže návštevník môže ísť trocha zrelaxovať von, a potom sa vrátiť.

Vieme si uviesť aj konkrétne mená prednášajúcich?

Miroslava Mališová, ktorá je TOP Študentskou osobnosťou roka 2022/2023. Docent Pavol Valko, ktorý je popularizátorom vesmírnych tém a fyziky. Ďalej to budú Roman Čička, Tomáš Funtík, Matej Jaššo a ďalší. Sme najväčšou technickou univerzitou na Slovensku, kto iný by mal prezentovať vedu a inovácie, ak nie my?

  

Text a foto: Katarína Macková