STU A SVET

Fedor Blaščák – 16.07.2020 – 2 minúty čítania

STU má deväť nových profesorov a profesoriek

Traja z nich sú z Fakulty elektrotechniky a informatiky, traja z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, jedna z Fakulty architektúry a dizajnu a jeden zo Strojníckej fakulty. Novú profesorku vymenovanú v Českej republike nedávno získala aj Fakulta architektúry a dizajnu, keď bola 2. júla 2020 v odbore Urbanizmus a územné plánovanie na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe za profesorku vymenovaná súčasná prorektorka STU Ľubica Vitková.

Aktuálne tak na Slovenskej technickej univerzite pôsobí 167 profesorov a 26 profesoriek, spolu 193.

Profesori by podľa prezidentky mali byť strážcami kvality a posilňovania spoločenského postavenia a prestíže vysokého školstva na Slovensku a prispieť k múdrosti spoločnosti. "Múdrosť nie je len zhromaždená vedomosť, je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ, lebo vedomosti bez žitých hodnôt sú naničhodné, naopak, vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti."

"Profesúra je najvyššou akademickou métou, predstavuje vrcholný miľník v akademickej kariére vedcov a vedkýň. Preto chcem všetkým novým profesorom a profesorkám na STU srdečne zagratulovať a verím, že budú spoľahlivými garantmi špičkových vedeckých výkonov vo svojej oblasti," uviedol v reakcii na vymenovanie profesorov rektor STU Miroslav Fikar.  

Zoznam novovymenovaných profesorov na STU v roku 2020

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
prof. Ing. Martin Weis, DrSc. Ústav elektroniky a fotoniky
prof. Ing. Anton Beláň, PhD. Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
prof. Ing. Pavol Rajniak, DrSc. Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
prof. Ing. Juma Haydary, PhD. Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
prof. doc. Ing. Milan Čertík, PhD. Ústav biotechnológie
Fakulta architektúry a dizajnu 
prof. Ing. Veronika Kotrádyová, PhD. Ústav interiéru a výstavníctva
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. Ústav urbanizmu a územného plánovania
Strojnícka fakulta
prof. Ing. Gergely Takács, PhD. Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Text: Fedor Blaščák
Foto: prezident.sk