Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Miroslav Fikar – 03.03.2020 – 7 minút čítania

Prečo študovať techniku na Slovensku?

Slovensko je zem zasľúbená pre technikov a inžinierov, patríme k najviac priemyselným krajinám v celej Európe, preto potrebujeme technicky vzdelaných ľudí a práve preto majú absolventi Slovenskej technickej univerzity obrovské možnosti. Medzi firmami patria dlhodobo k najžiadanejším a majú najvyššie nástupné platy.

 

Keď sa dnes mladí ľudia rozhodujú, kam ísť študovať na vysokú školu, mnohí už azda ani nevedia, že kedysi bola táto možnosť určená len pre malú skupinu „vyvolených“ a podarilo sa to sotva jednému z desiatich. Vidíme to aj na číslach. V najstaršej generácii (55 – 64-roční) má na Slovensku vysokoškolské vzdelanie len 13 % populácie oproti 26 % priemeru krajín OECD. Dnes je však už všetko inak.


Diplom už nie je vzácnosť, no treba si dobre vybrať
Takmer 40 % dnešných maturantov pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Podiel ľudí s vysokoškolským titulom v skupine 25 – 34-ročných je už na úrovni 31 %, čo je síce stále o 10 % menej, ako priemer krajín OECD, no potvrdzuje sa tým fakt, že mať diplom dnes už na Slovensku vôbec nie je taká vzácnosť, ako kedysi. A to je dobre, lebo vzdelanejší ľudia majú lepšie možnosti aj vyššie platy, no náš problém spočíva v tom, že mladí ľudia si vyberajú skôr humanitné odbory a výsledok je taký, že až 25 % vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov pracuje na stredoškolskej pozícii.

Dnes tiež často počúvame, že „na vysokú školu sa vie dostať každý“. Z pohľadu vysokých škôl je to aj pravda. S výnimkou niekoľkých prestížnych odborov slovenské vysoké školy bojujú o študentov, lebo sú z veľkej časti financované podľa ich počtu. Situácia však nie je dobrá, lebo počty študentov nám kvôli zlému demografickému vývoju dramaticky klesajú. Na Slovensku sa dnes rodí zhruba len polovičný počet detí oproti počtom spred 30 alebo 40 rokov. A pritom za 30 rokov pribudlo na Slovensku mnoho nových vysokých škôl, máme ich takmer dvojnásobok oproti porovnateľne veľkému Fínsku. Čiže tu máme paradox: vysoké školy pribudli, no ubúdajú nám študenti. Mnohé vysoké školy preto zrušili klasické prijímačky a vezmú každého, kto sa prihlási. A to má, zákonite, dôsledky aj na kvalitu. Neplatí to však všade rovnako a špeciálne nie práve o technických odboroch, lebo štúdium matematiky, chémie, fyziky alebo informatiky bolo, je a bude náročné vždy a je v zásade veľmi podobné všade: v Čechách, v Nemecku a aj u nás.


STU ako záruka kvality
Slovenská technická univerzita je najstaršia a aj najlepšia technická univerzita na Slovensku, a preto zároveň platí, že absolvovať ju je náročné. O to lepšie možnosti sa po skončení štúdia pred našimi absolventmi otvárajú. Univerzita garantuje istý štandard nárokov, to však neznamená, že študenti sa „iba“ vezú. Naopak, z hľadiska študentov platí, že štúdium majú len také dobré a kvalitné, ako sú sami ochotní predpísané nároky sami za seba zvyšovať. A presne takých študentov potrebujeme najviac, takých, ktorí sú nároční, s ktorými to nebudeme a nechceme mať ľahké.

Za STU môžem garantovať, že kvalitou študijných programov sme na tom porovnateľne so zahraničím. Aplikovaná informatika, počítačová bezpečnosť, materiálový výskum, chémia, alebo tiež strojárske a stavebné odbory dosahujú vysokú úroveň. A dokazujú to aj medzinárodné porovnania a vedecké výsledky.  

Podľa najnovších výsledkov rešpektovaného QS rankingu sa STU zlepšuje, umiestnili sme sa na 710. mieste z viac než 20-tisíc svetových univerzít. A podľa najnovšieho vydania prestížneho Shanghai rankingu patrí STU do skupiny TOP 500 svetových univerzít v odbore matematika. Zároveň platí, že už nie sme „iba“ slovenskou školou. Rastie nám počet zahraničných študentov a aj vo výskume sa nám darí získavať viac medzinárodných grantov.


Študovať techniku na STU sa oplatí
Až 20 % slovenských vysokoškolákov študuje v zahraničí, čo je oproti 2-3 % priemeru krajín OECD obrovské číslo. Dalo by sa povedať, že o kvalite slovenských vysokých škôl hlasujú naši mladí ľudia nohami, najčastejšie odchádzajú do Čiech. Aktuálne tam máme viac než 20-tisíc slovenských vysokoškolákov. Vnímam to sčasti aj ako dôsledok prehnane zlej reputácie vysokoškolského vzdelávania u nás a tú si zasa až príliš často priživujeme sami, keď hovoríme najmä o negatívach a menej sa spomínajú pozitívne príklady. Je to škoda, pokúsim sa to otočiť a uvediem iba niekoľko najnovších faktov za STU.

Našu univerzitu významne modernizujeme: len nedávno sme získali najväčší akademický investičný projekt v dejinách Slovenska. Za 111 miliónov eur v konzorciu s Univerzitou Komenského zmodernizujeme mnohé naše pracoviská a laboratóriá a posunieme ich na špičkovú medzinárodnú úroveň. Naši budúcoroční prváci budú v roku 2025 končiť na celkom inej škole, oveľa modernejšej, než je tomu dnes.  

Veľmi nám záleží na tom, aby sme študentom poskytovali lepší sociálny štandard, a preto investujeme do opravy a rekonštrukcie internátov. 8 miliónov preinvestovaných eur za posledné dva roky je aj vidieť. Z aktuálnej kapacity 3 300 miest máme 40 % nanovo zrekonštruovaných a izby pripomínajú viac hotel, než klasický internát. Aj čo sa týka vyžitia vo voľnom čase, ponúkame služby porovnateľné so zahraničím - či už sú to naše vynovené športoviská alebo univerzitná materská škôlka, ktorú otvoríme na budúci rok ako vôbec prvá univerzita na Slovensku. Študentom poskytujeme mnohé štipendiá v celkovej výške viac než 3 milióny eur. A pre podnikavcov, ktorí si chcú už počas školy založiť vlastné startupy, ponúkame veľkorysý servis v univerzitnom inkubátore.  

Sme technická škola, a preto majú naši študenti k dispozícii široké portfólio elektronických aplikácií zahrňujúce aj populárny gmail či neobmedzený úložný priestor v cloude. A prihlásiť sa k nám dá už výlučne elektronicky. Mimochodom, poplatok za prihlášku je iba 20 eur.


Držíme miesto pre každého nádejného inžiniera  
Dalo by sa takto pokračovať ešte dlho, či už výsledkami našich vedcov vo výskume, alebo úspechmi našich pedagógov a jednotlivých fakúlt v oblasti spolupráce s praxou. Veď napríklad práve u nás, na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU, v laboratóriu profesora Pavla Alexyho, vznikol biodegradovateľný ekologický plast Nonoilen, ktorý má potenciál stať sa rozhodujúcim príspevkom slovenskej vedy k riešeniu globálneho problému s plastovým odpadom. No azda najsilnejší argument je najnovšia štatistika TOP slovenských fakúlt podľa výšky platov absolventov, v ktorej sa na prvých troch miestach umiestnili tri fakulty STU.

Suma sumárum: ak sa dnes maturanti rozhodujú o štúdiu na vysokej škole, o tom, čím chcú byť a čo budú robiť, mali by zvážiť možnosti, ktoré ponúka najlepšia technika na Slovensku. Veď na stáž do zahraničia sa môžu dostať od nás kedykoľvek, či už v rámci programu Erasmus alebo na základe dohôd v širokej sieti našich medzinárodných partnerov.  A pre tých, ktorí pochybujú o svojich predpokladoch, máme pripravené a overené adaptačné programy v nultých ročníkoch, ktoré významne zvyšujú šance zvládnuť aj tie najvyššie nároky a najťažšie predmety vo vyšších ročníkoch.

Slovensko technikov a inžinierov potrebuje a my na STU urobíme všetko preto, aby naši študenti spomínali na študentské časy v dobrom, aby mali diplom, ktorý bude mať cveng, bude vzbudzovať rešpekt a otvorí našim absolventom dvere k dobrému uplatneniu aj vysokému platu. Každému, kto práve toto od svojho vzdelania očakáva, u nás držíme miesto.

 

Text: Miroslav Fikar
Foto: archív