ŠTUDENTI

Katarína Macková – 09.05.2022 – 5 minút čítania

Naši študenti pomáhajú ukrajinským pomocou krízovej linky

Poskytovanie informácií, ale aj zbieranie materiálnej pomoci a v budúcnosti možno aj darovanie krvi. Aj týmto spôsobom pomáha dobrovoľnícka iniciatíva našich študentov v čase vojny. Jej názov je stuhelpsukraine. 

 

Táto iniciatíva vznikla na základe skutočnosti, že zástupcovia študentských organizácií po vypuknutí konfliktu na Ukrajine čoraz častejšie dostávali otázky od ukrajinských študentov, ktorí si v danej situácii nevedeli rady. „Chýbalo nejaké záchytné médium, kam by sa mohli obrátiť, dostať odpoveď a dozvedieť sa o formách pomoci,“ hovorí študent Juraj, ktorý sa v iniciatíve angažuje. „Ako otca tejto myšlienky by sme uviedli vo všeobecnosti zástupcov študentských organizácií, myšlienka skrsla v hlave viacerým z nás, navzájom sme sa kontaktovali a vytvorili sme skupinu stuhelpsukraine.“

Spolupracovníkov si hľadali tak, že oslovili rôzne študentské organizácie, ale aj konkrétnych ľudí. „Takých, o ktorých sme vedeli, že sa tejto veci chytia iniciatívne, budú schopní a ochotní tomu venovať dostatok času,“ vysvetľuje ďalšia aktívna členka z radov našich študentov Emma. „V našej skupine je nás približne dvadsať, avšak aktívnych členov je možno päť-šesť. Hlavne na začiatku, keď sa začala naša skupina formovať, sme mali niekoľko stretnutí, kde sme diskutovali o formách pomoci, ktoré vieme ako študenti poskytnúť,“ hovorí Emma ďalej s tým, že mali pár bodov, ktoré považovali za kľúčové, a rozdelili si úlohy. „Každý z nás mal k niečomu bližšie, s čím mal napríklad predošlé skúsenosti, a prevzal záštitu nad koordináciou danej formy pomoci.“


Koordinovaná v rámci STU

Počiatočné fungovanie vyzeralo tak, že prorektor Mikuláš Bittera preposielal na emailovú adresu iniciatívy stuhelpsukraine@googlegroups.com žiadosti a otázky, ktoré študenti smerovali na univerzitu, respektíve na fakulty. „Otázky sa predovšetkým týkali ubytovania príbuzných v študentských ubytovacích zariadeniach alebo štúdia na tej-ktorej fakulte,“ hovorí Juraj. „Neskôr už chodili emaily priamo na našu adresu. Snažili sme sa upovedomiť o našej iniciatíve čo najviac študentov z Ukrajiny prostredníctvom sociálnych platforiem, ako Instagram a Facebook. Na Facebooku sme pre týchto študentov vytvorili skupinu, kde zdieľame dôležité informácie od univerzity, ktoré by im mohli pomôcť,  alebo všeobecné informácie, ktoré môžu ďalej posunúť svojim rodinám a známym, ktorí prichádzajú na Slovensko.“

Iniciatíva je koordinovaná v rámci STU a skupina bola vytvorená primárne na pomoc ukrajinským študentom; kontaktovať ich môže ktokoľvek z nich, kto má akýkoľvek problém, nejasnosť alebo otázku. „Komunikujeme po slovensky alebo po anglicky v závislosti od toho, v akom jazyku dostaneme email.“


Boli aj veci, ktoré nevyšli

V rámci tejto iniciatívy mali študenti pripravených niekoľko bodov pomoci, ktoré sa im podarilo pomerne úspešne naplniť. „Jednou z plánovaných vecí, ktorá nám však nevyšla, bolo objednanie mobilného odberu krvi, ktorá by bola poslaná na Ukrajinu. Národná transfúzna služba SR takéto odbery zatiaľ nevykonáva,“ hovorí Emma.

V budúcnosti by chceli usporiadať ďalšiu materiálnu zbierku na internátoch podobne, ako pred pár týždňami prebiehali zbierky pod záštitou Slovenskej katolíckej charity na internáte Mladosť a Mladá Garda. „Ak by sa akokoľvek zmenila situácia na strane Národnej transfúznej služby SR, opäť by sme uvažovali o mobilnom odbere krvi na internátoch,“ vraví Juraj.

Časové ohraničenie na realizovanie pomoci si iniciatíva zatiaľ neurčila; majú v pláne fungovať dovtedy, kým bude o pomoc záujem.


Smutné príbehy

Čo sa týka konkrétnych príbehov, niektoré boli podľa študentov veľmi smutné, iní zasa písali iba veľmi krátko. „Priznám sa, že bolo náročné vcítiť sa do ťažkých situácií, ktoré nám ľudia, ktorí sa v nich ocitli, opisovali v mailoch,“ hovorí Juraj. „Najmä v prvých dňoch sme, myslím, všetci, čo sme sledovali vývoj situácie, pociťovali veľké psychické napätie a frustráciu. Samozrejme, na každý jeden email bolo adekvátne a s citom odpovedané tak, ako si to situácia vyžadovala.“ 

S otázkami sa ozývali nielen študenti STU, ale neskôr aj záujemcovia o štúdium na iných slovenských univerzitách vzhľadom na to, že kvôli situácii nemohli pokračovať v štúdiu na svojich domovských univerzitách na Ukrajine. „Keďže väčšina z nás je zo študentských organizácií, na veľa otázok sme vedeli odpovedať, iné sme zasa vedeli presmerovať na kompetentnú osobu alebo inštitúciu,“ vraví Juraj.


Zbierka na internátoch

Ďalším bodom, ktorým sa v iniciatíve zaoberajú, je materiálna pomoc pre ľudí z Ukrajiny. „Pre dodanie pomoci tam, kde je to potrebné, sme sa rozhodli osloviť viacero organizácií, ktoré sa po vypuknutí konfliktu začali zaoberať pomocou ľuďom, ktorí boli zasiahnutí situáciou,“ hovorí Emma. „Pod záštitou Slovenskej katolíckej charity sme zorganizovali zbierku na internátoch Mladosť a Mladá Garda. Počas jedného týždňa mohli ubytovaní študenti nosiť trvanlivé potraviny, deky alebo hygienické potreby. Vyzbieranými vecami sme zaplnili dve autá.“ 

Organizáciu darovania krvi, ktoré vtedy nebolo možné spraviť, ešte zvážia v závislosti od vývoja situácie a možností. „Taktiež, ako bolo už spomenuté, sa snažíme o našej skupine informovať čo najviac ľudí na sociálnych sieťach, kde sme vytvorili aj skupinu, kde zdieľame dôležité a nápomocné informácie pre ľudí z Ukrajiny. Prípadne aj informácie o formách pomoci, ktoré poskytuje univerzita či jednotlivé fakulty,“ dodáva Juraj.

 

 Text: Katarína Macková
Foto: stuhelpsukraine