Fakulta informatiky a informačných technológií

Zuzana Marušincová, Michaela Sabolová – 09.01.2023 – 9,5 minúty čítania

Dekan ocenil najlepších študentov FIIT

22. novembra 2022 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v Aule Magna na FIIT STU uskutočnilo slávnostné oceňovanie najlepších študentov za uplynulý akademický rok. Po dvoch on-line rokoch si študenti mohli prevziať ocenenia z rúk dekana osobne. Boli udelené za najlepšie záverečné práce, výskumnú činnosť, účasť a úspechy v súťažiach, športové i umelecké úspechy, odborné a organizačné činnosti pre fakultu. „Milí študenti, okamihy oceňovania najlepších a najaktívnejších z vás patria k tým najkrajším udalostiam v živote fakulty a veľmi si vážim a je mi cťou, že môžem byť ich súčasťou. Sme prirodzene hrdí na vás, našich študentov, na to, že máme možnosť spolupracovať s talentovanými a ctižiadostivými mladými ľuďmi, ktorí bezpochyby patria medzi najlepších v oblasti informačných technológií na Slovensku. Sme hrdí, že študujete práve na našej fakulte, na našej FIITke,“ prihovoril sa študentom dekan Ivan Kotuliak. Vo svojom príhovore nezabudol ani na učiteľov, ani na partnerov fakulty: „Zároveň chcem pogratulovať všetkým vyučujúcim za ich nadšenie a trpezlivosť, s akými odovzdávajú svoje poznatky mladším. Obzvlášť tým, ktorí budú mať ocenených študentov, lebo ocenenie študenta je vždy aj zásluhou pedagóga. V neposlednom rade sa chcem poďakovať našim partnerom za ich dlhoročnú podporu a spoluprácu, ktorú si vážime. Príprava mladej generácie je výsledkom spoločného úsilia, keď sa študenti už počas vysokej školy zapájajú do výskumných a inovačných aktivít spoločne s partnermi. Bez vašej podpory by vzdelávací ekosystém nebol kompletný.“


Za študijné výsledky a výborné práce

Cenu dekana za výborné študijné výsledky a výborne vypracované záverečné práce v bakalárskom štúdiu, podporené spoločnosťami Ditec, Lenovo, Siemens Healthineers, si prevzali bakalári Michal Greguš: Detekcia premávky zariadení Internetu vecí využívajúcich technológiu LoRa (vedúci Ing. Alexander Valach), Miroslav Hájek: Spracovanie dát generovaných senzorovou IoT sieťou (vedúci Dr. Marcel Baláž) a Norbert Vígh: Kvantitatívna analýza poškodenia buniek pre diagnostiku primárnej ciliárnej dyskinézy (vedúci Dr. Lukáš Hudec). Za inžinierske štúdium, ceny podporené spoločnosťou IBM a Nadáciou Tatra banky, inžinieri Jakub Dubec: Implementácia KVM prepínača so vzdialeným prístupom v prostredí dátového centra (vedúci Dr. Ján Balažia), Patrik Honíšek: Collaborative Pattern Identification and Mining in Text (vedúci doc. Valentino Vranić) a Daniel Minárik: Interpretácia údajov z monitorovania človeka s cieľom detekcie srdcových ochorení (vedúca Dr. Katarína Jelemenská). Za výborné výskumné výsledky v doktorandskom štúdiu, cenu podporenú spoločnosťou AT&T, doktorand Alexander Valach, ktorý zároveň získal ocenenie rektora STU – Študent roka 2022. Cenu ÚI SAV získala inžinierka Zuzana Popovcová: Methods of computer vision and deep neural networks applied to support medical diagnostics (vedúca prof. Vanda Benešová).

V kategórii Najlepší študenti v jednotlivých ročníkoch boli ocenení v bakalárskom štúdiu Šimon Ukuš (1. ročník), Sebastián Petrík (2. ročník), ktorý bol zároveň ocenený rektorom STU ako Študent roka 2022, Bc. Matej Delinčák (3. ročník) a Bc. Lucia Rapánová (4. ročník). V inžinierskom štúdiu boli ocenení Jozef Majzel (1. ročník), Ing. Maroš Kollár a Ing. Veronika M. Rajňáková (obaja 2. ročník). Ďalších ocenených nájdete na fakultných webových stránkach: www.fiit.stuba.sk/6486.


Inšpiratívny príbeh Alexandra Valacha

Študenti FIIT STU patria medzi najlepších v oblasti informačných technológií na Slovensku. Vysoká úroveň štúdia im umožňuje porovnávať sa s absolventmi zahraničných univerzít a zabezpečuje im úspešné uplatnenie v profesionálnom živote. Alexander Valach, ktorý je študentom tretieho ročníka doktorandského stupňa štúdia na FIIT STU, bol za akademický rok 2021/22 ocenený rektorom STU ako Študent roka 2022, zároveň získal cenu dekana FIIT STU za výborné výskumné výsledky v doktorandskom štúdiu. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli priblížiť jeho nesmierne inšpiratívny príbeh.

 

Na FIIT STU ste už ôsmy rok, momentálne študujete tretí ročník doktorandského stupňa štúdia. Čomu sa primárne venujete?

Venujem sa oblasti sieťových technológií a kybernetickej bezpečnosti. Moje začiatky s informatikou boli však zamerané na siete. To mi dalo úžasnú vec, ktorú vám dá máloktorá oblasť výskumu – do určitej hĺbky som spoznal jednotlivé protokoly a technológie. Mal som tak predpoklady pre ďalšiu prácu v kybernetickej bezpečnosti, vedel som tak mentálne plynulo prejsť z jednej oblasti do druhej, keďže ide o veľmi úzko prepojené oblasti. Ďalšou doménou výskumu sa pri bezpečnosti stali aj siete internetu vecí, konkrétne technológia LoRa. Ide o nízkoenergetické zariadenia, ktoré dokážu vysielať na veľké vzdialenosti. Vo svete (a aj na Slovensku) sú bežne nasadené a našou úlohou je vyhodnocovať ich z pohľadu efektivity a bezpečnosti. Touto technológiou sa zaoberám v mojom aktuálnom doktorandskom výskume.

Ako ste sa k informatike vôbec dostali a prečo ste si následne vybrali našu fakultu?

Ja som bol kedysi jeden z tých, ktorí vyhlasovali, že nikdy nebudú robiť informatiku, pretože nebola podľa mňa zaujímavá, špeciálne oblasť sieťových technológií mi vôbec nešla, ale po pár mesiacoch som zistil, že má peknú logiku. Pôvodne som chcel byť paleontológom, písal som aj články o dinosauroch, alebo dokonca aj prácu o starých civilizáciách. Tam som sa po prvýkrát stretol s výzvou získavať poznatky z informačných prameňov, čo mi dodnes pomáha pri písaní vedeckých textov. Každopádne, ako sa hovorí, človek mieni, Pán Boh mení a na strednej škole ma vo vyšších ročníkoch začala informatika baviť. Hlavnú zásluhu mal náš učiteľ informatiky, ktorý sa nás snažil priviesť k logickému uvažovaniu nad problémami. Napríklad sa nás pýtal, prečo potravinové reťazce nakupujú banány za 30 korún a predávajú ich za 20.

Prečo?

Pretože nikto nepôjde nakúpiť do obchodu iba banány. Ostatné každodenné potraviny, ktoré bežne nakupujeme, vtedy môžu nenápadne zdražieť. Je to taký výrobok, ktorý sa chce predovšetkým zapáčiť a nemá úžitok v reálnom svete. Každopádne, tento učiteľ nás takto viedol k tomu, aby sme sa zamýšľali nad vecami, namiesto toho, aby nám iba nezáživne podal vopred z neba dané fakty. To vo mne dosť zarezonovalo a snažím sa svojich študentov tiež viesť podobným smerom. Vďaka tomuto učiteľovi sa u mňa začal budovať záujem o informatiku, špecificky o siete. K oblasti informatiky prispel k tomu aj spolužiak zo strednej, ktorý je jedným z najlepších programátorov, akého som kedy spoznal. Ten mi zas pomohol pochopiť, že informatika nie je iba o sieťach, ale naopak, je veľmi rozmanitá a pestrá.

Stredná škola mala teda zásadný vplyv na vaše rozhodovanie, čomu sa venovať v budúcnosti.

Určite áno. Som veľmi vďačný za to, že sme mali informatiku povinnú, inak by som sa k nej zrejme nedostal. Chcel by som týmto pozdraviť Gymnázium Javorová v Spišskej Novej Vsi, kam sa vždy rád vraciam.

Keď už ste si informatiku obľúbili, čo vás oslovilo najviac?

Na začiatku šlo o spomenuté siete, ako stredoškolák som bol účastníkom CISCO sieťovej akadémie a popritom som sa venoval tvorbe webových stránok ako hobby pre známych a kamarátov. Práve s jednou takouto stránkou som sa v roku 2015 prihlásil do súťaže Junior Internet. Vďaka dobrému umiestneniu som bol ocenený a získal som dostatok bodov k prihláške, čiže som bol vlastne automaticky prijatý na FIIT.

Študenti na Gymnáziu Javorová venovali A. Valachovi ako svojmu absolventovi jednu z chodieb.

Čím vás naša fakulta zaujala natoľko, že ste sa sem rozhodli prísť študovať?

Pri mojej prvej návšteve fakulty, ešte pred podaním prihlášky, som si tu všimol množstvo skvelých príležitostí, ktoré by mi FIITka ponúkala, a zároveň veľa priestoru na zlepšovanie. Po prvej návšteve som bol presvedčený o tom, že na fakulte chcem študovať, budem sa snažiť pokračovať v budovaní malej komunity okolo sieťových technológií, a nakoniec, že na fakulte plánujem zostať a zlepšovať veci, s ktorými som nebol spokojný.

Čo konkrétne?

Predovšetkým komunikáciu – pred svojou návštevou som vôbec netušil, že na fakulte existuje CISCO laboratórium a že sa tu dajú študovať sieťové technológie. Zistil som to až pri osobnej návšteve fakulty (pozn. autora: vyspovedal som počas súťaže Junior Internet náhodného študenta z FIIT STU).

Spomenuli ste, že hoci ste v informatike začínali ako sieťar, postupne ste sa viac zameriavali aj na bezpečnosť. Ako tento posun prebiehal?

Kybernetická bezpečnosť je prirodzene spojená s oblasťou sieťových technológií. Ak sa chce niekto venovať bezpečnosti, znalosť aspoň základov sietí je obrovská pomoc, pretože človek musí jednotlivým častiam sietí rozumieť a dobre ich poznať. Okrem toho je bezpečnosť aj veľmi atraktívna z pohľadu uplatnenia v praxi a zárobku. Mňa oslovila paradoxne cez kurzy CISCO sieťovej akadémie, kde bola párkrát okrajovo spomenutá, no nikdy sme sa jej nevenovali naplno. Ak by som po 4 semestroch týchto kurzov šiel na pohovor, vedel by som sa pochváliť certifikátom, no reálne by som nemal žiadnu skúsenosť s bezpečnosťou sieťových zariadení, riešením incidentov, politikou hesiel a podobne. Stávalo sa tiež, že sa ma na kurzoch, ktoré som viedol ako inštruktor, študenti pýtali otázky ohľadom tém z bezpečnosti a ja som im nevedel dané veci predviesť, iba teoreticky opísať, čo podľa mňa nestačí.

A to vás následne motivovalo?

Áno, viac sa zamerať na oblasť bezpečnosti, a nie iba o nej hovoriť. Veľmi veľký posun smerom k nej nastal aj vďaka jednému z našich študentov, Martinovi Mihalovičovi, ktorý organizoval ešte ako druhák Semináre informačnej bezpečnosti (SIB). Na jeden z nich ma pozval práve v čase, kedy som začal do rozvrhu CISCO sieťových kurzov pridávať aj témy z bezpečnosti. Napokon som sa k Martinovi pridal ako spoluorganizátor a SIBy vediem dodnes.

Ako vnímate, že ste boli ocenený rektorom ako Študent roka za akademický rok 2021/22?

Samozrejme ma to veľmi potešilo. Ocenenie vnímam ako poďakovanie za pôsobenie na fakulte. To, že mi fakulta poskytla priestor na budovanie projektov ako Sieťová akadémia alebo už spomenuté SIBy, vnímam ako investíciu a vkladanie dôvery do toho, čo na fakulte aj s kolegami robíme a čomu sa chcem ja osobne na fakulte venovať, a to predovšetkým mladým ľuďom. Jedna z najkrajších vecí je, keď sú vaši študenti úspešní a vedia sa uplatniť v praxi, ale aj celkovo v živote, keďže sa obohacujete  navzájom aj po ľudskej stránke. Ocenenie rektora dokazuje, že tieto projekty a toto úsilie majú zmysel a fakulta si ich váži a oceňuje.

 

Text: Zuzana Marušincová, Michaela Sabolová
Foto: FIIT STU, archív