Fakulta architektúry a dizajnu

Lesana Zemanová – 31.03.2023 – 6,5 minúty čítania

Chceme umožniť našim študentom pobyt na renomovanej holandskej univerzite

Máme partnerstvo medzi Fakultou architektúry a dizajnu STU a Inžinierskym inštitútom HZ University of Applied Sciences v Holandsku. Podarilo sa nám pripraviť pôdu pre našich študentov a ich mobility, ktoré by sa mohli začať konať na jeseň, hovorí Zuzana Turlíková, odborná asistentka z Ústavu dizajnu FAD.

 

Zuzana, prezraďte nám na úvod niečo o sebe.

Keď som v roku 2010 ukončila štúdium na STU, chcela som zostať a urobiť niečo pre zlepšenie študijného programu. V tom čase bolo ťažké nájsť si prácu v našom odbore, preto som si povedala, že by bolo fajn získať nejaké vylepšenia (kurzy, webináre, semináre...), ktoré študentom pomôžu lepšie sa pripraviť na budúcu prácu.

Aká je vaša konkrétna oblasť pôsobenia na STU?

Plním úlohy spojené s vedením študijného programu Dizajn. Taktiež učím študentov prvého ročníka v tomto programe, vediem aranžérske semináre. Popritom pracujem ako grafická dizajnérka,  vytváram branding a firemnú identitu pre klientov.

Poďme k vašej zahraničnej ceste. Aký tam bol váš hlavný cieľ?

Potrebovali sme nadviazať spoluprácu s Univerzitou aplikovaných vied Henze (HZ University of Applied Sciences) takpovediac tvárou v tvár a porovnať študijné programy. Na ten istý čas sme si naplánovali aj výlet, pretože som si chcela pozrieť záverečné prezentácie ich študentov; chcela som vidieť, čo vytvorili, ako zhodnotí ich práce komisia. Takže som bola súčasťou publika, ktoré bolo prítomné  na bakalárskej promócii. Ďalšou časťou programu, ktorú som mala záujem zažiť, bola komunikácia s ľuďmi zodpovednými za náplň programov pre zahraničných študentov.

HZ University of Applied Sciences

Aký bol váš príchod do Holandska?

Šla som tam lietadlom, cesta bola fajn. V krajine som vlastne nepoznala nikoho, okrem jedného profesora a skupiny študentov, ktorí sa s nami stretli na workshope v Bratislave v roku 2019. Prišla som do Amsterdamu, následne som sa presťahovala do Groningenu. Pozitívne bolo, že som mala možnosť stráviť čas s niektorými ľuďmi, ktorých som poznala z minulých akcií.

Zorganizovala prijímajúca inštitúcia nejaké podujatia, na ktorých ste sa zúčastnili? Opíšete svoje dojmy?

Ja som tam bola v polovici júna, semester sa už akosi chýlil ku koncu, takže tam momentálne nebolo veľa akcií pre študentov, podujatia či výstavy. Keďže sa končil semester, sústredili sa na dokončenie svojej práce na predmetoch. Niektorí končili bakalárske študijné programy, takže som mohla byť na záverečnej prezentácii ich bakalárskych prác. Síce som nerozumela všetkému, lebo boli v holandčine, ale musím povedať, že boli veľmi milí. Nakoniec mi šéf komisie vysvetlil celý projekt, takže som potom pochopila, o čom diskutovali. Aj účastníci mi opísali, čo robia študenti počas vyučovania, aby som mohla porovnať, čo by sa hodilo v našich programoch, čo by bolo vhodné propagovať. Takto mám predstavu, čo sa budú učiť naši dizajnéri, keď ich tam pošleme.

Išli ste tam teda s jasným plánom zrealizovať spoluprácu medzi univerzitami. Podarilo sa? O akej forme ste rokovali, ako ste sa dohodli?

Máme partnerstvo medzi našou Fakultou architektúry a dizajnu a ich Inžinierskym inštitútom, kde majú študenti priestor aj na dizajn. Naším cieľom je poslať k nim našich študentov, poskytnúť im možnosť zažiť túto skvele vybavenú univerzitu s množstvom workshopov. Týmto stretnutím sme pripravili prvé kroky našej študijnej mobility a dobrej propagácie. Mobility by sa mali konať na jeseň, pretože pokiaľ viem, prihlasovanie na medzinárodné programy pre našich študentov prebieha koncom januára.

HZ University of Applied Sciences 

Videli ste vzdelávacie metodiky používané na ich Inštitúte inžinierstva? Akú by ste chceli zaviesť na STU?

Za ten čas, čo som tam bola, som vlastne nemala možnosť zúčastniť sa prednášok, zažiť ich priebeh. Videla som len konečné výstupy projektov. Pre mňa však bolo zaujímavé pozorovať ich vyučovací proces, je veľmi podobný tomu nášmu. Bolo povzbudzujúce vidieť, ako vedú svojich študentov; keď tí naši prídu na mobilitu do Henze, zažijú to tiež. Napríklad bolo inšpirujúce niečo, čo na našej univerzite nie je ešte až také zaužívané - majú zamestnancov určených na to, aby pomáhali študentom stavať prototypy. My to síce máme tiež, ale v Henze je to vyváženejšie. Takisto tam nájdete priestor, kde majú študenti dielňu na jednom poschodí a len zbehnú po schodoch a pridajú sa k zamestnancom, ktorí ich zaškolia na strojoch. Je to veľmi zaujímavý a inšpiratívny prístup pre STU.

Prezentovali ste aj aktivity využívané na študijnom programe u nás? Akú ste zaznamenali spätnú väzbu?

Viedla som workshop skicovania, nie však toho typu, ako správne kresliť či ako nakresliť perspektívu - to podľa mojich skúseností študenti ovládajú. Niekedy však vo všeobecnosti majú bloky, ktoré ich zastavia, a odrazu nevedia, čo majú robiť. Workshop bol teda skôr o prekonávaní niektorých blokov v kreativite, v skicovaní - je to spôsob, ako komunikujeme. Urobili sme teda cvičenia zamerané na kreslenie portrétu kolegu; pracovali vo dvojiciach a väčšinou sa maľovali navzájom. Mali sa sústrediť na krivky, čiary, kresliť len jednou rukou a jednou čiarou, nepozerať sa na papier a viac si všímať realitu. Tento workshop bol zaujímavý aj pre učiteľov, odbúrali sa tam niektoré stereotypy a uvoľnila sa kreativita.

Aké zručnosti ste si vďaka tejto mobilite zlepšili?

Pre mňa bolo veľkou výzvou uskutočniť workshop v angličtine, pretože som tam mala zahrnuté aj nejaké lektorské aktivity. Študenti mi musia rozumieť, najmä terminológii; workshop bol našťastie  interaktívnej povahy a zaznamenala som dobré ohlasy. Aj keď bolo náročné vysvetliť úlohy a niektoré pojmy v inom jazyku, ale podarilo sa a strávili sme so študentmi a učiteľmi dobre využitý čas.

Podeľte sa s nami o svoj najlepší zážitok z pobytu.

Páčilo sa mi viacero vecí. Ľudia v Holandsku veľmi radi používajú bicykle, nemáte problém sa takto prepravovať. Ďalej tam majú zaujímavo postavené budovy, fakulty danej univerzity sú združené v jednej budove, všetko je ľahko prístupné pre všetkých. Veľmi pozitívne hodnotím aj možnosti komunikovať a spolupracovať s novými ľuďmi, a tiež aj skvelú spätnú väzbu a ochotu od prijímajúcej inštitúcie.

Mali ste možnosť vidieť v rámci Holandska aj niečo iné?

Áno, v prvý deň som navštívila Rijksmuseum, ich najväčšie múzeum, ktoré je v Amsterdame. Bolo úžasné vidieť jeho architektúru aj majstrovské diela, ktoré vystavovali. Počas návštevy sme mohli vidieť aj „Nočnú hliadku“, ktorá bola na rekonštrukcii. Dalo mi to veľa, bol to skvelý zážitok, vďaka takým vidíte, ako fungujú; ako sa dajme tomu pripevňovalo plátno, aké techniky používajú.

Chceli by ste si tento zážitok zopakovať?

Samozrejme, zaujímajú ma nové výzvy, ciele, nové miesta, kam sa dá ísť. Ak by som sa mala možnosť vrátiť do Henze, rada by som videla našich študentov, ako sa im tam pracuje. Tiež by som rada skoordinovala čas môjho príchodu tak, aby som videla viac z ich výsledkov aj z vyučovacieho procesu.

 

Text: Lesana Zemanová
Foto: archív respondentky